Aktualności

10 milionów złotych na modernizację Centrum Rekreacji wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich!

09 czerwca 2022 /

Modernizacja kompleksu sportowego Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich – m. in. tą inwestycję wsparłem w pozyskaniu środków.

Funkcjonujący obecnie basen zewnętrzny jest mocno zdegradowany, budowa oparta na bardzo przestarzałej technologii i nie przystaje do współczesnych standardów.

Inwestycja w planie ma m. in. modernizację istniejących niecek oraz wykonanie wielofunkcyjnego, wodnego placu zabaw i zjeżdżalni. Przewiduje się wykonanie nowoczesnego systemu technologii podgrzewania i uzdatniania wody basenowej z częściowym wykorzystaniem istniejących systemów basenów krytej pływalni poprzez jego rozbudowę. Woda basenowa będzie podgrzewana z zastosowaniem pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych. Po sezonie letnim system podgrzewania wody będzie wykorzystany na potrzeby basenów krytych. Nowe urządzenia technologii basenowej planuje się zamontować na istniejącym podbaseniu krytego obiektu. Jako zaplecze sanitarne obiektu otwartego przewiduje się możliwość wykorzystania części istniejącego obiektu „Strzeleckie Łazienki”.

Zakres zadania będzie obejmować również zagospodarowanie terenów wokół basenowych, w tym wykonanie placu zabaw, boisk sportowych oraz małej architektury.

Realizacja inwestycji zapewni dostępność architektoniczną dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez zaprojektowanie i wykonanie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych, instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych, które umożliwiają dostęp do obiektu osobom posiadającym ograniczoną sprawność ruchową oraz zapewnienie stosownych informacji na temat komunikacji na obiekcie.

Inwestycja przyczyni się do istotnego rozszerzenia oferty rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców gminy Strzelce Opolskie i powiatu strzeleckiego w okresie wakacyjnym. Taka oferta jest społecznie oczekiwana, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Zespół kąpieliska miejskiego otwartego jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków, a jego modernizacja przyczyni się do zachowania dziedzictwa kulturowego.


Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij