Aktualności

Zawiadomienie prokuratury dotyczące wypowiedzi szefa PSL w woj. opolskim

08 grudnia 2022 /

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Rozporządzenie wydane przez MEN przewiduje, że szkoły i placówki publiczne umożliwiają uczniom należącym do mniejszości narodowych podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej (…) przez prowadzenie nauki języka mniejszości narodowej (§ 1 ust. 1 pkt. 2).

W ocenie posła Janusza Kowalskiego istnieje uzasadnione podejrzenie, że pan Marcin Oszańca dopuścił się czynu zabronionego polegającego na tym, że w nieustalonej dacie w Krasiejowie jednakże przed 20 września 2022 roku, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci darmowego przysporzenia lekcji nauki języka niemieckiego dla jego dzieci, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa, w ten sposób, że w celu zapisania dziecka na naukę języka niemieckiego w Szkole Podstawowej w Krasiejowie, prowadzonej dla uczniów mniejszości narodowej niemieckiej, przedłożył poświadczające nieprawdę i nierzetelne oświadczenie, dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla udzielenia jego dzieciom darmowych lekcji języka niemieckiego oraz uzyskania przez Szkołę Podstawową w Krasiejowie nienależnego wsparcia finansowego (subwencji), wprowadzając w błąd pracowników Szkoły Podstawowej, co do faktu przynależności jego oraz jego rodziny (dzieci) do mniejszości narodowej niemieckiej, w sytuacji gdy do takiej jak sam stwierdził nie należą, tj. czynu z art. 286 § 1 k.k.


Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij