Interpelacje

Interpelacja w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych poprzez wprowadzenie możliwości wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych w postaci zaliczek kwartalnych

17 kwietnia 2020 /

Zgłaszający: Janusz Kowalski

Adresat: minister rozwoju

Data wpływu: 02-04-2020

Data wysłania: 07-04-2020

Interpelacja w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych poprzez wprowadzenie możliwości wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych w postaci zaliczek kwartalnych

Mając na względzie postanowienia ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych oraz aktualną sytuację rynkową w której budżety przedsiębiorstw energochłonnych będą obciążone spadkiem przychodów związanym z rozwojem pandemii COVID-19, zwiększonymi kosztami pracy, recesją na rynku i spadkiem popytu na wytwarzane produkty niniejszym zwracam się do Pani Minister z wnioskiem o rozważenie nowelizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych poprzez wprowadzenie możliwości wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych w postaci zaliczek kwartalnych, to jest ich wypłaty w roku, za który dane rekompensaty przysługują.

W warstwie prawnej pragnę zwrócić uwagę, iż „KOMUNIKAT KOMISJI Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych po 2012 r.” (Komisji Europejskiej) dopuszcza możliwość wypłaty pomocy w roku, którym poniesiono koszty („30. Pomoc można wypłacić beneficjentowi w roku, w którym poniesiono koszty lub w następnym roku. Jeżeli pomoc wypłaca się w roku, w którym poniesiono koszty, należy wprowadzić mechanizm dostosowania płatności ex post w celu zapewnienia zwrotu każdej nadpłaty przed dniem 1 lipca następnego roku.”)

Mając na uwadze, że większość parametrów, od których ustawodawca uzależnił przyznanie i wysokość rekompensaty, ma charakter historyczny, to jest odnosi się do parametrów funkcjonowania instalacji w okresach minionych, możliwe i uzasadnione jest, stworzenie przedsiębiorcom możliwości występowania o przyznanie zaliczek na poczet rekompensat w roku za który rekompensata przysługuje w okresach kwartalnych, tak aby wynikająca z tego tytułu pomoc miała przełożenie na bieżącą działalność gospodarczą i jej wyniki. 

Zapobiegnie to sytuacji, w której Beneficjent dopiero po upływie ok 18 miesięcy od poniesienia kosztów wytworzenia produktów (kosztów emisji) otrzyma stosowne rekompensaty.  Powyższy wniosek ma tym bardziej krytyczne znaczenie w aktualnej sytuacji rynkowej związanej z panująca pandemią koronwirusa, a jego realizacja znacząco wsparłabym bieżącą płynność finansową przedsiębiorstw energochłonnych zatrudniających bezpośrednio dziesiątki tysięcy osób, w tym też na terenie mojego okręgu wyborczego.

W związku z powyższym zwracam się do pani Minister z pytaniem czy Ministerstwo Rozwoju wystąpi z projektem nowelizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych poprzez wprowadzenie możliwości wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych w postaci zaliczek kwartalnych?

Odpowiedź:

Odpowiadający: Krzysztof Mazur – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju

Data wpływu: 17-04-2020

Źródło na stronie Sejmu RP:

Interpelacja w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych poprzez wprowadzenie możliwości wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych w postaci zaliczek kwartalnych

Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

januszkowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij