Interpelacje

Interpelacja w sprawie planu połączenia OHZ Głogówek sp. z o.o. ze Stadniną Koni Prudnik sp. z o.o.

30 maja 2020 /
Odwiedź mój profil Facebooku

Zgłaszający: Janusz Kowalski

Adresat: minister rolnictwa i rozwoju wsi

Data wpływu: 30-12-2020

Data wysłania: 08-01-2021

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z przekazanymi mi informacjami przez burmistrza Głogówka, pana Piotra Bujaka, dotyczącymi wątpliwości mieszkańców gminy, związanych z planem połączenia OHZ Głogówek sp. z o.o. ze Stadniną Koni Prudnik sp. z o.o., zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o merytoryczną interwencję w poniższej sprawie.

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Głogówku to przedsiębiorstwo z wieloletnimi tradycjami, którego początki sięgają lat pięćdziesiątych XX wieku. Spółka idealnie wpisuje się w charakter gminy Głogówek, która jest w znacznej mierze gminą rolniczą. Lokalizacja oddziałów OHZ, m.in. na terenach wiejskich, gwarantuje zatrudnienie mieszkańcom okolicznych wsi. Spółka od lat specjalizuje się w hodowli bydła rasy czerwono-białej oraz trzody chlewnej zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i krajowym. Firma była wielokrotnie wyróżniana oraz nagradzana m.in. przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz prezesa Rady Ministrów. Połączenie spółki ze Stadniną Koni w Prudniku może doprowadzić do zatracenia charakteru firmy oraz wpłynąć w istotny sposób na lokalny rynek pracy. Nie bez znaczenia jest fakt, iż spółka zatrudnia ok. 90 osób, które w tym trudnym czasie mogą zostać pozbawione pracy, a tym samym środków do życia. Plan ewentualnego połączenia OHZ Głogówek z inną spółką Skarbu Państwa niepokoi mieszkańców gminy. Wskazuje na to stanowisko społeczności lokalnej wyrażone w podjętej jednogłośnie uchwale nr XXIV/253/2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla funkcjonowania OHZ Głogówek sp. z o.o. jako samodzielnego podmiotu.

Ponadto po połączeniu wszystkich spółek powstanie podmiot gospodarujący na areale ponad 5 tysięcy hektarów gruntów rolnych. Fakt ten może skutkować utratą dużej części unijnych dofinansowań do rolnictwa. Jednolita płatność obszarowa jest wypłacana tylko do równowartości 150 tys. euro, czyli do powierzchni upraw nieprzekraczających ok. 1,5 tys. hektarów. Pragnę zarazem nadmienić, że OHZ Głogówek sp. z o.o. jest wpisany przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi do grupy strategicznych spółek hodowli zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Rozumiemy przez to, iż przedsiębiorstwo odgrywa jedną z wiodących ról w kreowaniu postępu biologicznego w polskim rolnictwie. Ponadto istnienie OHZ Głogówek sp. z o.o. jako odrębnego podmiotu gospodarczego jest wysoce uzasadnione nie tylko z perspektywy lokalnej, ale także i ogólnonarodowej, a nawet międzynarodowej.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Pana Ministra z pytaniem:

Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeanalizuje zasadność decyzji o połączeniu OHZ Głogówek sp. z o.o. ze Stadniną Koni Prudnik sp. z o.o.?

Odpowiedź:

Odpowiadający: Szymon Giżyński – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Data wpływu: 25-01-2021

Źródło na stronie Sejmu RP:

Interpelacja w sprawie planu połączenia OHZ Głogówek sp. z o.o. ze Stadniną Koni Prudnik sp. z o.o.


Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

januszkowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij