Interpelacje

Interpelacja do ministra edukacji narodowej w sprawie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019

09 grudnia 2019 /

Odwiedź mój profil Facebooku

Zgłaszający: Janusz Kowalski

Adresat: minister edukacji narodowej

Data wpływu: 09-12-2019

Data wysłania: 19-12-2019

Szanowny Panie Ministrze!

Zmiany wprowadzone w życie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 wywołały poważne zaniepokojenie wśród organizacji pozarządowych prowadzących szkoły i przedszkola niepubliczne.

Jak wynika z lektury ww. rozporządzenia, zmiany nie uwzględniają szkół niepublicznych działających na terenach wiejskich. Całkowite ominięcie w rozporządzeniu w/w placówek, a co za tym idzie brak dodatku, który wynika z algorytmu obliczania dotacji na rok 2020, przy jednoczesnym planowanym wzroście wynagrodzeń, w ocenie organów prowadzących stanowi istotne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania kilkuset placówek niepublicznych działających na obszarach wiejskich na terenie całej Polski.

Jak powszechnie wiadomo, szkoły tego typu, w przeciwieństwie do niepublicznych placówek miejskich, nie mają możliwości pobierania tzw. czesnego. Szkoły te są całkowicie bezpłatne, a co za tym idzie dostępne dla wszystkich dzieci, także tych z najuboższych rodzin. W konsekwencji planowanego wzrostu wynagrodzeń, szkoły miejskie ewentualne niedobory finansowe mogą zrekompensować wzrostem czesnego. Wiejskie szkoły nie będą miały takiej możliwości, w związku z czym w wielu przypadkach może zabraknąć im środków na wynagrodzenia nauczycielskie, co w efekcie może prowadzić do ich likwidacji.

Warto przy tym podkreślić niezwykle istotną rolę tego typu szkół, które często są jedynymi miejscami integracji lokalnych społeczności, pełniących jednocześnie rolę nieformalnych ośrodków kultury oraz katalizatorów rozwoju poszczególnych miejscowości. Przykładem takiej placówki jest Niepubliczna Szkoła Stowarzyszeniowa w Dziewiętlicach w gminie Paczków w województwie opolskim. Szkoła została powołana do życia w 2011 r. jako wyraz oddolnej inicjatywy mieszkańców. Powstała głównie dzięki ogromnemu wysiłkowi rodziców, którzy niejednokrotnie sami remontowali i doposażali sale lekcyjne. Jak wynika z przedstawionych mi danych, brak odpowiednich działań ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej zapewniających dodatkowe finansowanie może doprowadzić do konieczności zamknięcia szkoły. Podobnie wygląda sytuacja w innych placówkach tego typu w całej Polsce. Jestem przekonany, że nikt nie chce dopuścić do tego, by wysiłek mieszkańców i dorobek życia wielu ludzi podszedł na marne.

Z uwagi na powyższe, mając na względzie dobro dzieci oraz lokalnych wiejskich społeczności, zwracam się z pytaniem do Ministra Edukacji Narodowej o termin wprowadzenia konkretnych regulacji mających na celu zrekompensowanie niepublicznym szkołom wiejskim dysproporcji w podziale subwencji w stosunku do szkół publicznych, które zostały objęte zapisami rozporządzenia.

Odpowiedź:

Odpowiadający: Maciej Kopeć – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Data wpływu: 30-12-2019

Źródło na stronie Sejmu RP:

Interpelacja w sprawie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019


Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

januszkowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij