Reforma KSH

Największa od 20 lat reforma Kodeksu spółek handlowych

25 marca 2022 /

Wczoraj Sejm RP przyjął ustawę reformującą kodeks spółek handlowych, która trafi teraz do Prezydenta RP.

Wczoraj tj. 24 marca 2022 r. Sejm RP przyjął ustawę o zmianie kodeksu spółek handlowych i niektórych innych ustaw (https://bit.ly/3LezCxl). Ustawa czeka obecnie na podpis Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Jest to największa od 20 lat nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, której jestem pomysłodawcą i inicjatorem. Reforma kodeksu spółek handlowych odpowiada na postulaty, które od lat były artykułowane przez przedsiębiorców. Efektem wejścia w życie ustawy będzie wprowadzenie do polskiego porządku prawnego nowoczesnych regulacji prawa grup spółek. Da to championom polskiej gospodarki okazję do bardziej skutecznego zarządzania ich spółkami zależnymi, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów wspólników mniejszościowych oraz wierzycieli spółek zależnych. Istotne zmiany dotkną również rady nadzorcze, które uzyskają szerszy dostęp do informacji o sytuacji spółki, a także możliwość korzystania z niezależnego wsparcia eksperckiego. Ustawa precyzuje również to jakie obowiązki ciążą na członkach zarządów i rad nadzorczych spółek. 

Istotnym elementem reformy kodeksu spółek handlowych jest również wykluczenie osób skazanych za przestępstwa korupcyjne od możliwości zasiadania w organach spółek czy bycia prokurentami spółek. W polskiej gospodarce nie powinno być miejsca dla przestępców i ten postulat zostanie urzeczywistniony. 

Zakończenie etapu parlamentarnego prac nad ustawą to również okazja do refleksji i podziękowań. Myślę, że przygotowując jako Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych projekt ustawy reformującej kodeks spółek handlowych pokazaliśmy, jak można angażować przedsiębiorców w projekt tworzenia prawa od samego początku, a nie dopiero na etapie konsultacji społecznych. Pokazaliśmy też, że nawet w trudnym czasie pandemii można docierać do osób zainteresowanych projektem po to by słuchać, z pierwszej ręki tego jakie są ich potrzeby i oczekiwania co do projektu. 

Korzystając z okazji chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu Wicepremierowi Jackowi Sasinowi pod auspicjami, którego toczył się cały proces oraz Ministrowi Sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro za wielkie wsparcie przy przygotowaniu reformy. Pragnę również podziękować Ministrom Maciejowi Małeckiemu oraz Janowi Kanthakowi za ich zaangażowanie w prace nad projektem nowelizacji kodeksu spółek handlowych. 

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim członkom Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego Panu Profesorowi Andrzejowi Szumańskiemu, Doktorowi Radosławowi Kwaśnickiemu, Profesorowi Piotrowi Piniorowi, Doktorowi Filipowi Ostrowskiemu, Profesorowi Mirosławowi Pawełczykowi, Doktorowi Rafałowi Kosowi, Sędziemu Arturowi Grajewskiemu, Profesorowi Mirosławowi Leśniakowi, Mecenasowi Radosławowi Potrzeszczowi oraz Dyrektor Izabeli Wojtyczce. 

Wielkie podziękowania kieruję też w stronę Wszystkich, ponad 60 ekspertów, którzy zaangażowali się w prace nad projektem. W sposób szczególny chciałbym podziękować osobom takim jak Mecenas Karol Szymański, Mecenas Jan Linke, Profesor Dominika Wajda, Prezes Mateusz Berger, Dyrektor Jakub Modrzejewski, Profesor Piotr Niczyporuk, Mecenas Przemysław Ciszak, Prezes Piotr Rybicki oraz Prezes Dominika Betman. 

Serdecznie dziękuję zaangażowanym w prace nad projektem ustawy pracownikom Ministerstwa Sprawiedliwości. Dziękuję również Ministerstwu Rozwoju, a zwłaszcza byłemu już wiceministrowi Markowi Niedużakowi oraz Prokuratorii Generalnej RP z Prezesem Mariuszem Haładyjem oraz Prezes Luizą Modzelewską na czele. 

Bardzo serdecznie dziękuję też legislatorom sejmowym Panu Mecenasom Michał Boruczkowskiemu, Łukaszowi Nyklowi oraz Adamowi Niewęgłowskiemu za ich ciężką pracę!

Dziękuję wszystkim instytucjom i organizacjom, które włączyły się w dyskusję nad projektem. Dziękuję wreszcie wszystkim posłom i senatorom, którzy zaangażowali się w prace nad projektem i którzy ostatecznie zdecydowali się na jego poparcie – szczególnie zaś Przewodniczącemu Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Zmian w Kodyfikacjach Piotrowi Sakowi oraz Podkomisji Stałej ds. nowelizacji prawa cywilnego Grzegorzowi Lorkowi

Myślę, że po dwóch latach naszej ciężkiej pracy możemy być z siebie zadowoleni – bo jej efektem będzie to, że polscy przedsiębiorcy będą mogli korzystać z lepszego prawa i być bardziej konkurencyjni na europejskich i światowych rynkach!

Janusz Kowalski

Pomysłodawca i inicjator największej od 20 lat reformy kodeksu spółek handlowych.
Poseł na Sejm RP.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i Pełnomocnik Rządu ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa w latach 2019-2021.
Wiceprzewodniczący Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego.

Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

januszkowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij