Wystąpienia na Komisjach

Polsko-niemiecka symetria w finansowaniu nauki języków mniejszości narodowych

27 października 2021 /
Odwiedź mój profil Facebooku

W 2021 r. Polska przeznaczyła aż 236 mln zł na naukę języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej, a Niemcy nie przeznaczyły choćby 1 euro czy 1 marki w ciągu ostatnich 30 lat na naukę języka polskiego ojczystego dla mniejszości polskiej i Polaków w Niemczech. Realizując standard wzajemności i symetrii 236 mln zł powinny być przeznaczone w budżecie państwa na rok 2022 na finansowanie nauki języka polskiego na całym świecie.

Ministerstwo Edukacji i Nauki finansuje naukę języka niemieckiego w placówkach podległych ministerstwu w ramach części subwencji ogólnej przeznaczonej na naukę języka mniejszości narodowych, etnicznych i języka regionalnego. W 2021 roku na naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości dla szkół w poszczególnych województwach przeznaczono aż 236 771 772 zł:

dolnośląskim                                609.344 zł,

kujawsko-pomorskim                   528.693 zł,

lubelskim                                      580.049 zł,

lubuskim                                    3.303.583 zł,

łódzkim                                         599.742 zł,

małopolskim                                   34.002 zł,

mazowieckim                               296.811 zł,

opolskim                                104.895.303 zł,

podkarpackim                                          0 zł,

podlaskim                                                0 zł,

pomorskim                               16.125.435 zł,

śląskim                                     89.749.478 zł,

świętokrzyskim                            312.163 zł,

warmińsko-mazurskim            17.565.577 zł,

wielkopolskim                              167.603 zł,

zachodniopomorskim                2.003.991 zł.

Pieniądze te są przeznaczane m.in. na: wynagrodzenia dla nauczycieli, zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych służących do prowadzenia zajęć języka niemieckiego; wyposażenie bibliotek szkolnych w książki, gazety, czasopisma, filmy, nagrania i oprogramowanie komputerowe wydane w języku niemieckim; organizację wycieczek szkolnych w ramach zajęć języka niemieckiego, zajęć własnej historii i kultury i zajęć geografii kraju pochodzenia; doskonalenie nauczycieli prowadzących lekcje języka niemieckiego; organizację zajęć pozalekcyjnych – kół zainteresowań, warsztatów, klubów filmowych itp.; wyposażenie sal lekcyjnych w infrastrukturę IT i urządzenia wykorzystywane do realizacji zajęć służących podtrzymywaniu tożsamości narodowej mniejszości niemieckiej.

Sytuacja, w której Polska od wielu lat finansuje szeroko pojętą naukę języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej w Polsce w kwocie ponad 236 mln zł, a nasi rodacy w Niemczech w tej kwestii są pozostawieni sami sobie, jest niedopuszczalna. Zadaniem polskiego państwa jest przywrócenie symetrii w stosunkach polsko-niemieckich.

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej złożyłem poprawkę odnoszącą się do 82 części projektu budżetu na 2022 rok: „Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego”, dział 758 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”. Zaproponowałem, aby wszystkie środki, jakie są przekazywane z budżetu państwa na naukę języka niemieckiego dla mniejszości niemieckiej w Polsce, zostały przesunięte do nowej rezerwy celowej: „Dotacje na naukę języka polskiego ojczystego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej”.


Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

januszkowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij