Reforma KSH

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt największej od 20 lat reformy Kodeksu Spółek Handlowych, której jestem pomysłodawcą

17 sierpnia 2021 /
O reformie: www.reformanadzoru.pl
Odwiedź mój profil na Facebooku

Reforma KSH – Wprowadzenie do polskiego prawa regulacji grup spółek

Ta systemowa nowelizacja Ksh, która wprowadza do polskiego porządku prawnego nowoczesne regulacje prawa grup spółek, została przygotowana przez stworzony przeze mnie w Ministerstwie Aktywów Państwowych zespół pod kierownictwem dra Filipa Ostrowskiego – dyrektora Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego oraz Izabeli Wojtyczki – zastępcy dyrektora Biura ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego.

Dzięki przygotowanym przez nas rozwiązaniom zmian prawa gospodarczego prywatnego, polscy przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać możliwości, jakie daje prawo holdingowe, podobnie jak przedsiębiorcy prowadzący działalność w Niemczech, Portugalii, Słowenii czy Czechach – a więc w państwach, gdzie już obecnie funkcjonuje prawo grup spółek. Wypracowane przez nas rozwiązania w obszarze prawa handlowego czerpią z doświadczeń tych państw, a jednocześnie korzystają z bogatych doświadczeń, jakie udało się zgromadzić w ramach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego. Dzięki temu polskie prawo grup spółek będzie najnowocześniejszą regulacją materii prawa holdingowego w Europie.

Jestem szczególnie dumny z tego sukcesu, ponieważ w lutym 2020 roku stworzyłem Zespół i zainicjowałem w polskim rządzie pracę ponad 60 ekspertów, którzy przez ponad rok przygotowali szeroko konsultowany z polskim biznesem projekt reformy Ksh. To wielka chwila dla polskiego biznesu – zmiany dotkną ponad 440 tyś. spółek kapitałowych w Polsce. 

Znakomici prawnicy i praktycy biznesu pracowali pro bono w Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych, której do dziś jestem wiceprzewodniczącym, a funkcję przewodniczącego sprawuje wicepremier Jacek Sasin. Dziękuję szczególnie Panu wicepremierowi Jackowi Sasinowi i wiceministrowi Maciejowi Małeckiemu za wsparcie Komisji i realizowanych prac.

Dziękuję także ministrowi Zbigniewowi Ziobro za możliwość przygotowania reformy Ksh, a także za współpracę z Ministerstwem Sprawiedliwości, której przedstawiciele są również współautorami przedmiotowej nowelizacji Ksh.

Dziękuję wiceministrowi Markowi Niedużakowi z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Mariuszowi Haładyjowi, prezesowi Prokuratorii Generalnej i Luizie Modzelewskiej, wiceprezesowi Prokuratorii Generalnej, którzy merytorycznie wspomagali pracę Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego. Dziękuję prof. Andrzejowi Szumańskiemu, prof. Piotrowi Piniorowi, dr Radosławowi Kwaśnickiemu, prof. Mirosławowi Pawełczykowi, dr Radosławowi Potrzeszczowi, dyr. Arturowi Grajowskiemu, dr Rafałowi Kos, prof. Markowi Leśniakowi, prof. Dominice Wajdzie, mec. Karolowi Szymańskiemu, mec. Janowi Linke, prezesowi Mateuszowi Bergerowi, dyr. Jakubowi Modrzejewskiemu, prof. Piotrowi Niczyporukowi, Dominice Bettman, dr Pawłowi Błaszczykowi i całemu Zespołowi Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, który współtworzył reformę Ksh.  

Za aktywny udział w procesie konsultacji publicznych nad reformą Ksh dziękuję także mediom – Puls Biznesu, Dziennik Gazeta Prawna, WNP, Polska Agencja Prasowa, Rzeczpospolita, Polityka Instight.

Przygotowana przez Komisję ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego nowelizacja Ksh jest niezwykle istotna, ponieważ odpowiada na fundamentalne z punktu widzenia współczesnego prawa spółek pytania. Jak powinny funkcjonować grupy spółek, które w coraz większym stopniu oddziałują na rzeczywistość gospodarczą Polski? Co należy zrobić, aby prawo mogło wspierać liderów polskiej gospodarki w dalszym rozwijaniu prowadzonej przez nich działalności, a jednocześnie zabezpieczać interesy pozostałych uczestników obrotu? Jakie rozwiązania wdrożyć by sprawić, żeby rady nadzorcze spółek były realnym gwarantem tego, że spółka działa zgodnie z prawem i efektywnie? Jakie obowiązki ciążą na członkach zarządów i rad nadzorczych? W tym kontekście można powiedzieć, że tak, jak największa dotychczas nowelizacja Ksh z 12 grudnia 2003 roku dostosowała polskie prawo do prawa UE, tak obecna nowelizacja – największa w historii Ksh – dostosowuje przepisy do potrzeb współczesnych przedsiębiorców i realiów rozwiniętej gospodarki.

Kluczowym założeniem reformy było też to, aby wspierać uczciwych przedsiębiorców oraz przyczyniać się do budowania zaufania pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego, a jednocześnie eliminować z niego osoby nieuczciwe. Dlatego też nowelizacja Ksh wprowadza zakaz zasiadania w zarządach i radach nadzorczych przez osoby skazane za przestępstwo łapownictwa, płatnej protekcji i nadużycie uprawnień. Nie ma w polskich spółkach miejsca dla przestępców!


Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

januszkowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij