Aktualności

Ranking 50 najbardziej wpływowych prawników według Dziennik Gazeta Prawna: Janusz Kowalski na 19 miejscu

09 lutego 2021 /

Zająłem 19. miejsce w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników Dziennika Gazety Prawnej. Dziękuję za to wyróżnienie! 

Polska gospodarka rozwija się w bardzo szybkim tempie, dlatego istnieje potrzeba zmian w prawie, które umożliwią spółkom dostosowanie się do współczesnych realiów biznesowych. 

Największa od 20. lat reforma Kodeksu spółek handlowych, którą przygotowuje nadzorowana przeze mnie Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych, ułatwi prowadzenie spółek i przyniesie im wiele pozytywnych zmian nie tylko w zakresie nadzoru, ale także nowych narzędzi. 

Najważniejsze założenia reformy:

  • spółki należące do grupy spółek będą kierować się nie tylko własnym interesem, ale również interesem całej grupy
  • spółka dominująca poniesie odpowiedzialność za skutki wiążącego polecenia wykonanego przez spółkę zależną
  • rada nadzorcza będzie wydawać zgodę na zawarcie transakcji o znaczącej wartości ze spółką dominującą, spółką zależną oraz spółką powiązaną
  • uporządkowana zostanie kwestia kadencji i mandatu członków organów menadżerskich
  • wprowadzone zostaną przepisy o obowiązku lojalności i o zachowaniu tajemnicy nawet po wygaśnięciu mandatu członka rady nadzorczej
  • do polskiego prawa handlowego zostanie wprowadzona zasada osądu biznesowego, znana też jako Business Judgement Rule
  • obowiązek protokołowania zostanie rozciągnięty na uchwały podejmowane za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Wraz z Komisją ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego pracowaliśmy bardzo intensywnie także na innych obszarach:

  • W ramach tzw. „Tarcz antykryzysowych” wypracowaliśmy zmiany w Kodeksie spółek handlowych oraz innych ustaw gospodarczych, które umożliwiły ponad 440 tysiącom spółek odbywanie zdalnych posiedzeń zarządów, rad nadzorczych oraz organów właścicielskich. 
  • We współpracy z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Warchołem znowelizowaliśmy prawo upadłościowe, pozwalając przedsiębiorcom, którzy na skutek pandemii popadli lub popadną w trudności finansowe, uniknąć obowiązku zgłaszania wniosku o ogłoszenie upadłości. Wypracowaliśmy również zmiany do prawa restrukturyzacyjnego, które upraszczają przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego, pozwalając otworzyć je, bez konieczności występowania do sądu. 
  • Wspólnie z samorządem notarialnym wypracowaliśmy także rekomendacje dobrych praktyk notarialnych na zgromadzeniach wspólników i walnych zgromadzeniach, w których udział możliwy jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dokument doprecyzowuje znajdujące się w tarczy antykryzysowej pojęcia, a także określa zakres i miejsce protokołowania zgromadzeń. 
Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

januszkowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij