Moje raporty

Raport pt. „Autobusy napędzane CNG – tańsza, niskoemisyjna alternatywa dla autobusów elektrycznych”

08 lutego 2021 /

„Autobusy napędzane CNG – tańsza, niskoemisyjna alternatywa dla autobusów elektrycznych”

Efektywny system transportowy to jeden z filarów prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa. Dzięki wykorzystaniu paliw alternatywnych możliwe jest ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery i dywersyfikacja dostaw surowców, a tym samym – zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poszczególnych krajów. 

Dla Polski najbardziej korzystne jest wykorzystanie i rozwój paliw CNG i LNG. To technologia udoskonalana od lat i sprawdzona przez polskich przewoźników autobusowych. W obliczu coraz wyższych oczekiwań społecznych dotyczących poprawy jakości powietrza oraz ostrzejszych wymogów w tym zakresie, które są narzucane przez UE, Polska staje przed koniecznością szybkiego wdrażania rozwiązań niskoemisyjnych, przyjaznych dla środowiska. 

W Warszawie aż 63 proc. zanieczyszczeń powietrza ma pochodzenie transportowe, spowodowane dużym natężeniem ruchu drogowego. Upowszechnienie niskoemisyjnych i zeroemisyjnych pojazdów prowadzi do zmniejszenia emisji CO2 i zanieczyszczeń takich jak: pył zawieszony, tlenki azotu i węglowodory niemetanowe. Nowe technologie w zakresie paliw i napędów alternatywnych przyczyniają się do minimalizacji szkodliwego oddziaływania sektora transportu na otoczenie. 

Unijny rynek paliw i technologii alternatywnych w transporcie rozwija się coraz szybciej. Dotyczy to przede wszystkim transportu elektrycznego, jednak aktualne ceny energii elektrycznej w Polsce są w porównaniu z innymi krajami UE bardzo wysokie. Jest to spowodowane spekulacyjną konstrukcją unijnego systemu handlu emisjami EU ETS, który najmocniej uderza w Polskę. Ugrupowanie Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, jako jedyna polska partia polityczna, konsekwentnie rekomenduje przeprowadzenie reformy unijnego systemu EU ETS, w celu obniżenia ceny energii elektrycznej i ciepła w Polsce. 

ZALETY PALIW CNG I LNG W EKSPLOATACJI POJAZDÓW

 1. Pojazdy napędzane CNG i LNG oferują emisyjność zdecydowanie niższą niż te napędzane benzyną i olejem napędowym. Z punktu widzenia środowiskowego są to wartości gwarantujące poprawę parametrów wymaganych dla poprawy jakości powietrza w polskich miastach. 
 2. Zalety środowiskowe pojazdów CNG w porównaniu z pojazdami benzynowymi:
  • ponad 50 proc. niższa emisja węglowodorów niemetanowych;
  • od 30 proc. do 60 proc. niższa emisja NOx;
  • ponad 80 proc. mniejsza szkodliwość dla warstwy ozonowej;
  • zredukowana emisja związków siarki;
  • ponad 90 proc. mniejsza emisja cząstek stałych pyłów.
 3. Brak ukrytych obciążeń środowiskowych dla pojazdów gazowych w przeciwieństwie do pojazdów elektrycznych, dla których koszty recyklingu baterii są wysokie i nie ma w pełni ekologicznych technik ich przetwarzania.
 4. Korzystne ceny pojazdów – autobus elektryczny z baterią o pojemności 500 kWh to wydatek rzędu 2,4 – 2,8 mln. zł., z czego połowę stanowi cena baterii, podlegająca wymianie po mniej więcej 8 latach użytkowania. Zakup nowego autobusu gazowego to kwota 1,1 – 1,4 mln zł., co jest poziomem tylko nieznacznie wyższym od kosztu autobusów z silnikiem Diesla. Jeśli chodzi o pojazdy z napędem wodorowym, to stanowią one wydatek ok 4 mln zł. 
 5. Walory użytkowe – zasięg, dostępność, bezawaryjność. Zasięg autobusów napędzanych gazem może być nawet dwukrotnie wyższy niż zasięg autobusów elektrycznych. 
 6. Gaz ziemny jest obecnie jedyny ekologicznym paliwem, które może zasilać ciężarówki i autobusy w ruchu długodystansowym.
 7. Brak znaczących wymagań infrastrukturalnych. Autobusy CNG mogą korzystać z tradycyjnej infrastruktury dystrybucyjnej gazu, uzupełnionej o sprężarki. 
 8. CNG i LNG pozwala na większą niezależność i możliwość rozwoju w oparciu o krajowych producentów. 
 9. Dywersyfikacja technologiczna. Zdecydowana przewaga Chin w produkcji baterii zasilających pojazdy elektryczne skazuje Polskę na uzależnienie od jednego dostawcy. W przypadku napędów CNG i LNG mamy do czynienia z dalece posuniętą dywersyfikacją łańcuchów dostaw. Sprawia to, że maleje ryzyko uzależnienia handlowego od monopolisty. 

Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

januszkowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij