Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt nowelizacji przepisów dotyczących spółdzielni energetycznych gotowy

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie podsumowujące prace powołanego z inicjatywy wiceministra Janusza Kowalskiego – Pełnomocnika Rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, zespołu ekspertów, który przygotował zmiany przepisów dot. spółdzielni energetycznej. Celem prac zespołu było w pierwszej kolejności zdefiniowanie barier rozwoju spółdzielczości energetycznej oraz w drugiej zaproponowanie konkretnych zmian legislacyjnych w tym obszarze.

Spółdzielnia energetyczna jest podmiotem zdefiniowanym w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Jest to działająca lokalnie forma zrzeszenia, której celem jest w szczególności zaspokajanie potrzeb energetycznych lub ciepłowniczych spółdzielni energetycznej i jej członków na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Jak wskazał sekretarz stanu Janusz Kowalski: „naszym celem jest zdynamizowanie rozwoju spółdzielni energetycznych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich realizujących inwestycje w obszarze OZE. Do tej pory KOWR umieścił w wykazie jedynie dwie spółdzielnie energetyczne.  W Niemczech działa ponad 1000 spółdzielni energetycznych, a w Danii około 2500. Dlatego chcemy zmienić regulacje dot. spółdzielni energetycznej po to, aby rolnicy indywidualni, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty działające na obszarach wiejskich mogły efektywniej tworzyć partnerstwa przy realizacji projektów w obszarze ciepłownictwa i energetyki”.

Doktor Marcin Rokosz, koordynator merytoryczny prac zespołów eksperckich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wskazał, iż „zakres proponowanych zmian uwzględnia dotychczasowe propozycje zgłaszane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trakcie innych prac legislacyjnych. W przygotowanym projekcie zaproponowaliśmy rozwiązania, które ułatwiają zakładanie i funkcjonowanie spółdzielni energetycznej”.

Przygotowany projekt obejmuje między innymi rozszerzenie zakresu terytorialnego działania i usunięcie bariery liczby członków. Wypracowana propozycja jest także odpowiedzią na zdefiniowane problemy z przyłączeniami instalacji OZE do sieci oraz z zawieraniem umów przez spółdzielnię energetyczną z przedsiębiorstwami energetycznymi. Wśród proponowanych przepisów znalazły się także między innymi regulacje dotyczące zakupu energii przez samorząd lokalny od spółdzielni energetycznej, której jest członkiem.

Prof. Aneta Suchoń wyraziła nadzieję, że proponowane regulacje przyczynią się do popularyzacji spółdzielczości energetycznej, a przede wszystkim spółdzielności w ogóle. W podobnym tonie wypowiedział się Mecenas Tymoteusz Mądry zaznaczając, że aktualnie obowiązujące regulacje nie pozwalają na pełny rozwój spółdzielni energetycznej. Przygotowane przepisy mają to zmienić.

Projekt nie powstałby bez ogromnego zaangażowania ekspertów z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w szczególności Marzeny Skąpskiej, Jarosława Wiśniewskiego i dr. Marcina Rokosza.

Skład zespołu eksperckiego – autorów nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródeł Energii i niektórych innych ustaw w zakresie spółdzielni energetycznej są:

1. dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

2. dr Marcin Rokosz – koordynator merytoryczny prac zespołów eksperckich

3. r.pr. Tymoteusz Mądry

4. Tomasz Marzec

5. Marzena Skąpska – Naczelnik Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii, Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

6. Jarosław Wiśniewski – radca, Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prace w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakończyły się i w najbliższych dniach wszystkie propozycje będą uzgodnione z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, z którym zespół Pełnomocnika Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich pracuje nad pakietem rozwiązań wspierających transformację energetyczną obszarów wiejskich korzystną w szczególności dla rolników indywidualnych.Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij