Reforma KSH

Komisja ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego finalizuje pierwsze projekty ustaw

26 maja 2020 /
Komisja Ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego Finalizuje Pierwsze Projekty Ustaw 4

26.05.2020 roku, podczas posiedzenia Komisji, na której czele stoją wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin i wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski zostały omówione opracowane przez poszczególne Zespoły eksperckie projekty.

Projekt przedłożony przez Zespół ekspercki ds. reformy prawa handlowego, którego Przewodniczącym jest dr hab. Piotr Pinior (prof. UŚ) zakłada zmiany w kilkunastu przepisach prawa handlowego Kodeksu spółek handlowych. Jedną z najważniejszych propozycji zawartych w dokumencie jest doprecyzowanie sposobu, w jaki oblicza się długość kadencji członka organu spółki kapitałowej. Nowy przepis zakłada, podobnie jak w przypadku zapisów o prostej spółce akcyjnej, że kadencja będzie obliczana w pełnych latach obrotowych, o ile statut spółki nie zakłada inaczej. Dodatkowo do przepisów o spółce akcyjnej i spółce z o. o. wprowadzone zostaną obowiązki lojalności i zachowania poufności członków organów spółki po wygaśnięciu ich mandatu. Nowością będzie również przyjęcie tzw. Business judgement rule oraz dodanie zapisów ułatwiających podejmowanie uchwał i odbywanie posiedzeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Projekt autorstwa Zespołu eksperckiego ds. prawa koncernowego, którego Przewodniczącym jest prof. dr hab. Andrzej Szumański zakłada wprowadzenie do polskiego prawa spółek handlowych regulacji prawnej tzw. prawa holdingowego, która ma regulować relacje prawno-prywatne pomiędzy spółką dominującą i jej spółkami zależnymi. Powinno się to odbywać w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników, zwłaszcza spółki zależnej. Samo powstanie propozycji reformy zostało przygotowane w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez polskich przedsiębiorców działających w stosunkach dominacji i zależności. Sytuacja ta wynikała bezpośrednio z przygotowanego w 2000 r. Kodeksu spółek handlowych, gdzie przyjęto koncepcję ograniczonego prawa holdingowego, pozostawiając tym samym pewną lukę prawną, która teraz może zostać uzupełniona.

Projekt wypracowany przez Zespół ekspercki ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych, którego Przewodniczącym jest dr Radosław L. Kwaśnicki skupił się przede wszystkim na wyposażeniu rad nadzorczych spółek akcyjnych oraz spółek z o. o. w narzędzia umożliwiające prowadzenie bardziej efektywnego nadzoru korporacyjnego. Rady nadzorcze są niczym innym jak reprezentacją osób ponoszących ekonomiczne ryzyko funkcjonowania spółki, dlatego niezwykle ważne jest, aby ustawodawca na bieżąco monitorował dynamiczne zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą oraz wsłuchiwał się w realne potrzeby uczestników rynku. Wynikiem takiej dbałości jest przedstawiony pod głosowanie projekt zmian mający na celu zwiększenie efektywności procesów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwami.

Prace nad ustawami wspierał Zespół konsultacyjny, którego przewodniczącym jest dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ, którego eksperci na każdym etapie prac konsultowali propozycje zmian.

Następny krok to głosowania i szerokie konsultacje społeczne projektów.

Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij