Reforma KSH

Kontrola transkacji z podmiotami – Projekt reformy Kodeksu spółek handlowych

05 września 2020 /

W ramach wzmacniania pozycji rad nadzorczych, a w szczególności chęci wzmocnienia kontroli rady nadzorczej nad majątkiem spółki, Zespół ekspercki pod przewodnictwem dr. Radosława L. Kwaśnickiego, działający w ramach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego MAP proponuje rozszerzenie kompetencji wyżej wspomnianego organu nadzoru o konieczność uzyskania jego zgody na zawarcie przez spółkę transakcji ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką z nią powiązaną, jeżeli wartość przedmiotowej czynności przekracza próg wskazany w omawianym akcie normatywnym, albo odpowiednio – umowie spółki bądź statucie.

Uzasadniając powyższe stanowisko Zespół ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych podkreśla, iż rozwiązanie to podyktowane jest istotną wrażliwością scharakteryzowanych transakcji, w szczególności biorąc pod uwagę potencjalne działania zarządu sprzeczne z interesem spółki. Umiejscowienie obowiązku otrzymania uprzedniej zgody rady nadzorczej w KSH wywoływać będzie skutek w postaci obarczenia tej czynności wadą nieważności w sytuacji, gdy wyżej wspomniane transakcje spółki zostaną ewentualnie przeprowadzone z pominięciem decyzji rady nadzorczej.

Podstawowe rozróżnienie właściwości typów spółek kapitałowych uzasadnia z kolei dostosowanie propozycji omawianego mechanizmu do odpowiednio spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w postaci konstrukcji „opt in”, a w odniesieniu do spółki akcyjnej w postaci „opt out”. Podejście to podyktowane jest ponadto potrzebą stworzenia w każdym przypadku wspólnikom (akcjonariuszom) możliwości dostosowania organizacji wewnętrznej ich podmiotu do potrzeb uzasadnionych jego interesem.

Przywołanego wymogu nie stosuje się z kolei w stosunku do spółek publicznych w rozumieniu KSH oraz podmiotów należących do szczególnie kwalifikowanego prawnie zgrupowania spółek, celem zapewnienia zgodności przedmiotowych instrumentów nadzoru z bardziej restrykcyjnymi przepisami szczególnymi.

Już teraz gorąco zachęcamy Państwa do dyskusji na temat reformy KSH – konsultacje publiczne nad jej dokładną treścią potrwają jeszcze do 19 września br. Zapraszamy do zapoznawania się z projektem i wysyłania nam Państwa uwag i komentarzy.

Więcej informacji dot. konsultacji publicznych oraz sposobów zgłaszania uwag znajdą Państwo TUTAJ!

Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij