Wystąpienia na Sali Posiedzeń

Stanowisko wobec reformy Kodeksu Spółek Handlowych

Sejm2 8 Lutego

4. punkt porządku dziennego:

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1515 i 1845).

Poseł Janusz Kowalski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec przygotowanej przez ponad 60 ekspertów w Ministerstwie Aktywów Państwowych przy współpracy z innymi ministerstwami reformy Kodeksu spółek handlowych.

    Nasze stanowisko jest oczywiście pozytywne. Myślę, że transparentność przygotowania tego projektu jest wartym podkreślenia dobrym przykładem tego, w jaki sposób powinna być przygotowywana legislacja dla przedsiębiorców. Jest tak dlatego, że jako współautorzy tej największej od 20 lat reformy Kodeksu spółek handlowych korzystaliśmy z dobrych wzorców Kodeksu handlowego z 1934 r. A więc nie tylko urzędnicy, nie tylko teoretycy, nie tylko przedstawiciele doktryn brali od samego początku udział w przygotowaniu tej reformy, ale również przedsiębiorcy, bo to dla nich tworzone jest prawo gospodarcze prywatne.

    Z punktu widzenia Kodeksu spółek handlowych bardzo ważne jest wprowadzenie prawa grup spółek po raz pierwszy – art. 7, który nie wypełniał swojej roli, zostaje zniesiony. Polska wzorem innych państw, takich jak Niemcy, Słowenia, Czechy czy Portugalia, będzie miała bardzo nowoczesne przepisy prawa handlowego w obszarze korporacyjnym, w obszarze dotyczącym zarządzania grupami spółek.

    Przyjęliśmy również założenia dotyczące fundamentalnej reformy funkcjonowania rady nadzorczej. Rady nadzorcze, szanowni państwo, w rozumieniu projektu reformy k.s.h. staną się nie tylko organem kontrolnym, ale przede wszystkim partnerem w spółce, przez co zostanie wyeliminowanych bardzo wiele patologii.

    Jednym z najważniejszych elementów reformy jest doprecyzowanie obowiązków informacyjnych zarządu po takich aferach jak GetBack czy wielu innych, kiedy setki tysięcy Polaków traciły swoje oszczędności. Ta kwestia musiała być w sposób precyzyjny uregulowana.

    Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące czystości życia gospodarczego, to po wprowadzeniu tego projektu eliminujemy przestępców prawomocnie skazanych za przestępstwo łapownictwa czynnego, biernego, nadużycia uprawnień czy płatnej protekcji z możliwości zasiadania w organach spółek kapitałowych, radach nadzorczych i zarządach. To na pewno przyczyni się do bardziej uczciwej konkurencji w ramach polskiego biznesu.

    Jeżeli chodzi o kolejną grupę zmian, które w sposób istotny odpowiadają na zapotrzebowanie interesariuszy ponad 440 tys. spółek kapitałowych w Polsce, to dotyczy ona oczywiście rozstrzygnięcia kwestii mandatu i kadencji. Wprowadzamy tym projektem zasadę osądu biznesowego, znaną z innych państw business judgement rule.

    Również kwestia lojalności i zachowania tajemnicy po ustaniu kadencji przez członków organów korporacyjnych jest uregulowana w tym projekcie. Niby rzecz oczywista, ale jednak orzeczenia niektórych sądów sprawiały ogromne ryzyko dla wielu przedsiębiorców.

    Innymi słowy, szanowni państwo, projekt został przygotowany w sposób absolutnie transparentny, z ogromnie długim okresem konsultacji społecznych, zarówno tych oficjalnych, jak i nieoficjalnych. Wysłanych było kilkaset zaproszeń do udziału w konsultacjach społecznych, i do kancelarii prawniczych, i na wszystkie uniwersytety. Ten projekt jest projektem zbiorowym kilkudziesięciu prawników. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za udział w tych pracach.

    Jeżeli chodzi o Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, to pozwolę sobie, pani marszałek, złożyć kilka poprawek.

    Podsumowując, chcę powiedzieć, że zachęcamy również państwa z innych klubów do tego, aby kwestia dotycząca prawa gospodarczego prywatnego była wyjęta spod sporu politycznego. To jest ważna regulacja, fundamentalna, pierwsza tak wielka od 20 lat, nawet większa od tej z grudnia 2003 r., przed akcesją do Unii Europejskiej, która jest pisana dla przedsiębiorców, również przez przedsiębiorców i nie powinna być przedmiotem sporu politycznego. Dziękuję uprzejmie.

Odwiedź mój profil na Facebooku

Źródło: sejm.gov.pl

Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij