Aktualności

„Ciepło dla wsi” – nowy pomysł Janusza Kowalskiego 

Janusz Kowalski zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska z propozycją nowego programu dla transformacji energetycznej obszarów wiejskich – „Ciepło dla Wsi”. Projektowany budżet programu to 2 mld złotych. 

Janusz Kowalski – Pełnomocnik Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska z propozycją uruchomienia w ramach VII transzy Funduszu Modernizacyjnego nowego programu priorytetowego „Ciepło dla Wsi” na lata 2024-2030 z budżetem 2 mld zł. 

Jak wskazuje minister Janusz Kowalski: „Program „Ciepło dla wsi” jest szansą dla rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o dostępnie lokalnie odnawialne surowce energetyczne. Jest to postawienie na taki model transformacji energetycznej obszarów wiejskich, który będzie korzystny dla polskich rolników, zyskujących tanie i ciągłe dostawy ciepła. To szansa dla polskiej branży kotlarskiej, która może zyskać dodatkowy impuls do rozwoju. „Ciepło dla wsi” to także szansa dla gmin, wzmacniających w ten sposób lokalne bezpieczeństwo energetyczne. Jestem przekonany, że program „Ciepło dla wsi”, będący uzupełnieniem przygotowanej przeze mnie i przyjętej jednomyślnie przez polski parlament specustawy biogazowej, uzyska poparcie i już niebawem z fazy projektowej przejdziemy do fazy realizacji.”  

Cel programu

Głównym celem programu  „Ciepło dla wsi” ma być poprawa jakości powietrza na obszarach wiejskich poprzez wykorzystanie ciepła z odnawialnych źródeł energii. Program zakłada wykorzystanie lokalnie dostępnej różnego rodzaju biomasy. To z kolei wzrost bezpieczeństwa energetycznego na wsi i szansa na zatrzymanie odpływu kapitału wraz z zakupem paliw od zewnętrznych dostawców. 

Beneficjenci

„Ciepło dla wsi” ma być szansą dla obszarów wiejskich na tanie i stabilne ciepło. Program zostanie zatem skierowany do rolników, a także do spółdzielni energetycznych, jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz do przedsiębiorców przetwórstwa rolno-spożywczego.

Zakres programu

W ramach programu „Ciepło dla wsi” proponujemy wsparcie udzielane zarówno w formie dotacji jak i pożyczki na sfinansowanie: 

  • budowy i montażu instalacji do produkcji ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii (biomasa stała) o mocy do 5 MW (w przypadku spółdzielni energetycznych do 30 MW),
  • budowy sieci ciepłowniczych służących dystrybucji ciepła z odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Prace nad projektem

Aktualnie trwają prace związane z ustalaniem zakresu możliwego wsparcia, w które zaangażowane jest MKiŚ i NFOŚiGW. Po tym kroku zwrócimy się o zatwierdzenie projektu przez Radę Konsultacyjną Funduszu Modernizacyjnego. Następnie projekt programu „Ciepło dla wsi” zostanie przedłożony do akceptacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego, którego decyzji spodziewamy się w kwietniu przyszłego roku. 

Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij