Aktualności

Dementi w sprawie artykułu Renaty Grochal w „Newsweek Polska”

09 października 2022 /

W związku z dzisiejszą publikacją artykułu Pani Renaty Grochal w Newsweek Polska, pt. „Układ opolski. Jak asystent Janusza Kowalskiego obiecuje rolnikom państwową ziemię” podkreślam, że jak wskazano w artykule jestem zwolennikiem powrotu do Skarbu Państwa i rozdzielenia pomiędzy rolników indywidualnych polskiej ziemi sposób transparentny, zgodny z prawem i polską racją stanu. Walczę o to od 3 lat. Nie dopuszczam żadnych niedopowiedzeń ani interpretacji. Nie służą one transparentności tego procesu. Powoływanie się na wpływy jest niedopuszczalne i musi zostać bezwzględnie wykluczone z życia publicznego. W związku z powyższym prowadzę od lutego 2022 r. kontrolę poselską w opolskim KOWR manipulacyjnie nazywaną w ww. artykule interwencją poselską z nieuprawnioną sugestią, że ma ona miejsce w jakiejś indywidualnej sprawie w sytuacji, gdy dotyczy całego województwa, którego jestem Posłem na Sejm RP, co potwierdza ujawniona przeze mnie publicznie dokumentacja z kontroli. Kontrola prowadzona jest w trybie pisemnym i nie została jeszcze zakończona. Ponadto, aby zapewnić transparentność procesu powrotu polskiej ziemi do Skarbu Państwa i wyeliminować zagrożenia korupcyjne wystosowałem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 8 czerwca 2022 r. stosowną interpelacje poselską.

Informacja o kontroli poselskiej KOWR Opole

Interpelacja nr 34429 w sprawie wprowadzenia w życie z dniem 8 czerwca 2022 r. przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wyjątkowo niekorzystnego dla rolników indywidualnych zarządzenia nr 74/2022/Z zmieniającego obowiązujące w KOWR zasady wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

W moim przekonaniu niemiecki koncern medialny tygodnik „Newsweek” atakuje Tomasza Ognistego – wiceprzewodniczącego ogólnopolskiego Związku NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność – za to, że chce zgodnie z prawem odebrać dla Skarbu Państwa polskie ziemie, na których krocie zarabia zagraniczny koncern. Taśmy Newsweeka są pocięte, a tekst opisujący ich treść całkowicie zmanipulowany. Z oświadczenia p. Tomasza Ognistego wynika, że spotkanie, na którego nagranie powołuje się „Newsweek” odbyło się 10 stycznia 2020 r., a więc na pół roku przed tym jak p. Tomasz Ognisty został moim asystentem społecznym (23 lipca 2020 r.). 
Źródło: sejm.gov.pl

Oświadczenie Tomasza Ognistego:

Dementi W Sprawie Artykułu Renaty Grochal W "Newsweek Polska" 3

Ale nawet w tej zmanipulowanej postaci nagrania „Newsweek” dowodzą zaangażowania Tomasza Ognistego na rzecz polskich rolników, który wyraźnie mówi, że ziemie dzierżawione dziś przez zagraniczny koncern mają wrócić do polskich rolników, zachęca rolników do inwestowania kapitału w polską ziemię, sam deklaruje, że zainwestuje tez swoje prywatne środki. Tomasz Ognisty w czasie nagranej rozmowy ostrzega, że zagraniczny kapitał prawdopodobnie za korupcję próbuje przeforsować w Sejmie niekorzystne dla polskich rolników prawo i wprost odmawia jakichkolwiek nielegalnych działań, wskazując jak ważna jest oficjalna współpraca ze związkiem rolników.

W mojej ocenie tezy stawiane w ww. artykule a dotyczące Wiceprzewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych NSZZ RI „Solidarność” i Radnego Powiatu Głubczyckiego Pana Tomasza Ognistego winny zostać zweryfikowane przez odpowiednie służby. Szczególnie w kontekście zagrożenia nielegalnego lobbingu dotyczącego zmiany przepisów prawnych na korzyść zagranicznych koncernów zasadnym będzie udostępnienie przez redakcję całości posiadanych nagrań. Dostrzegalny w tej sprawie lobbing sprawia, że jedynie zapewnienie transparentnego procesu umożliwi działanie zgodne z prawem oraz polską racją stanu tj. w interesie rolników indywidualnych. Dlatego 8 października 2022 r. na spotkaniu z rolnikami indywidualnymi i pracownikami Top Farms we Włodzieninie poinformowałem, że zwrócę się do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o objęcie nadzorem całego procesu dot. przekazania Skarbowi Państwa do 31 grudnia 2023 r. 10 tys. ha dzierżawionej ziemi

Na marginesie uprzejmie wskazuję, że w związku z treścią przedmiotowego materiału prasowego podjęte zostaną odpowiednie kroki prawne dotyczące naruszenia moich dóbr osobistych zawartymi w ww. materiale prasowym nieprawdziwymi informacjami oraz nieuprawnionymi sugestiami i nieuzasadnionymi ocenami pochodzącymi rzekomo od anonimowych informatorów lub osób trzecich.


Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij