Aktualności

Dotrzymaliśmy słowa rolnikom z „Oszukanej Wsi”!

Rok 2023 to kolejny bardzo trudny rok dla polskich producentów kukurydzy. Podmioty skupowe nie wykazują zainteresowania zakupem kukurydzy od rolników, podchodzą do transakcji bardzo ostrożnie mając na uwadze wysokie koszty suszenia i jednoczesny brak perspektyw na wzrost cen kukurydzy suchej.

Mając na uwadze trudną sytuację rolników produkujących kukurydzę razem z Panią Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anną Gembicką 28 listopada spotkaliśmy się z protestującymi rolnikami z „Oszukanej Wsi” w Medyce.

Na spotkaniu zaproponowaliśmy wprowadzenie odpowiednich mechanizmów wsparcia i pomocy finansowej.

Dotrzymaliśmy słowa i przygotowaliśmy rozporządzenie, które umożliwi udzielenie pomocy producentom kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Wniosek o pomoc będzie można złożyć tylko raz do dnia 29 lutego 2024 r. do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej.

Zgodnie z projektowanymi przepisami wniosek będzie zawierał tylko niezbędne dane identyfikujące producenta kukurydzy oraz oświadczenie o zagrożeniu utraty płynności finansowej.

Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę, nie większej niż 100 ha, i stawki pomocy.

Proponujemy, aby stawka pomocy była zróżnicowana i wynosiła:

1000 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę, położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;

700 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;

500 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę, położonych w województwach innych niż wymienione.

Pomoc będzie wypłacana w 2024 roku po otrzymaniu notyfikacji z Komisji Europejskiej.

Rolnicy Wies
Dotrzymaliśmy Słowa Rolnikom Z „Oszukanej Wsi”! 2
Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij