Aktualności

Dwupak akcyzowy wspierający polskich rolników, sadowników, gorzelników oraz polskie firmy.

Serdecznie dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz Pani Minister Magdalenie Rzeczkowskiej za wielką przychylność dotyczącą tzw. dwupaku akcyzowego przygotowanego wzorem innych państw UE z mojej inicjatywy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspierającego między innymi polskich rolników, sadowników, gorzelników oraz polskie firmy tworzące miejsca pracy na obszarach wiejskich.

Kolejna ważna zmiana wzmacniająca poprzez obniżenie podatku akcyzowego pozycję polskich producentów w konkurencji z zagranicznymi koncernami. Z mojej inicjatywy zostanie przyjęta poprawka poprawiająca sytuację małych polskich gorzelni zlokalizowanych w większości na obszarach wiejskich. Takie rozwiązanie podatkowe z powodzeniem funkcjonuje w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że wywar gorzelniany stanowi dziś 1/5 substratu wykorzystywanego do produkcji taniej energii i ciepła na obszarach wiejskich w 150 polskich biogazowniach rolniczych.

Unia Europejska daje możliwość państwu członkowskiemu obniżenia o 50% stawki podatku akcyzowego dla małych gorzelni. Słowacja, Łotwa, Dania, Bułgaria mają stawkę obniżoną o 50%, a Niemcy i Austria posiadają stawkę obniżoną o 44-46%. Obniżenie podatku akcyzowego o 50% w stosunku do stawki podstawowej, obecnie wynoszącej 3 624 zł/hl alkoholu 100%, przyczyni się do zniwelowania różnic związanych z kosztami produkcji napojów spirytusowych przez małe gorzelnie w stosunku do napojów wytwarzanych w zakładach przemysłowych należących w większości do zagranicznych koncernów.

Zainteresowani prowadzeniem małych gorzelni przy zredukowanej o 50% stawce podatku akcyzowego będą podmioty wyrabiające cydry, wina owocowe, czy wina z winogron, co pozwoli im np. na zagospodarowanie wytłoków z owoców do destylacji. Zastosowanie obniżonej akcyzy dla małych gorzelni da bodziec do powstawania i zakładania małych gorzelni w Polsce z polskim kapitałem, które produkują alkohol etylowy w oparciu o krajowy surowiec od polskich rolników.

Proponowana zmiana ustawowa:

 • obniży próg wejścia dla polskich małych gorzelni na rynek producentów wysokiej jakości napojów spirytusowych,
 • spowoduje wzrost liczby małych gorzelni z polskim kapitałem,
 • doprowadzi do wzrostu wykorzystania lokalnych surowców rolniczych od polskich rolników,
 • przyczyni się do uruchomienia nowych działalności pozarolniczych na terenach wiejskich, – zapobiegnie wyginięciu zawodu gorzelnika,
 • poprawi konkurencyjność cen napojów spirytusowych z małych polskich gorzelni z produktami wytwarzanymi w zakładach przemysłowych należącymi do zagranicznych koncernów,
 • umożliwi przerób wytłoków z winogron, powstałych przy produkcji wina przez ich destylację (problem zgłaszany przez organizacje winiarskie) na okowity z winogron, czy okowity z wytłoków z winogron,
 • zachęci do legalizacji produkcji napojów spirytusowych (tzw. legalizacja bimbrownictwa). Warto podkreślić, że produkcja alkoholu z obniżoną stawką podatku akcyzowego w małych polskich gorzelniach, z uwagi na konieczność spełniania szeregu wymogów wynikających z innych ustaw, w tym dotyczących produkcji, rejestracji działalności, kontroli celno-skarbowej, zezwoleń na sprzedaż, a także, skalę takiej produkcji i cenę gotowego wyrobu nie wpłynie na wzrost dostępności napojów alkoholowych.

W zeszłym tygodniu Rada Ministrów w zmienianej ustawie o podatku akcyzowym zaakceptowała przygotowaną z mojej inicjatywy poprawkę zakładającą zniesienie stawki podatku akcyzowego na cydr i perry o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 5% objętości.

Zmiana ta wpłynie na:

 • poprawę sytuacji finansowej producentów rolnych i zakładów przetwarzających płody rolne,
 • zwiększenie konkurencyjności polskich gospodarstw sadowniczych oraz zakładów przetwarzających jabłka i gruszki na cydry i perry,
 • rozwój rynku cydru i perry, które są wytwarzane z polskich owoców,
 • zwolnienie cydru i perry z obowiązku banderolowania, co doprowadzi do obniżenia kosztów kontroli i dystrybucji banderol,
 • zniesienie dla producentów barier technicznych związanych z uzyskiwaniem, przechowywaniem banderol oraz umieszczaniem banderol na butelkach takich napojów.
Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij