Aktualności

Dwupak akcyzowy wspierający polskich rolników, sadowników i gorzelników.

Serdecznie dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz Pani Minister Finansów Magdalenie Rzeczkowskiej za wielką przychylność dotyczącą tzw. dwupaku akcyzowego przygotowanego wzorem innych państw UE z mojej inicjatywy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspierającego między innymi polskich rolników, sadowników, gorzelników oraz polskie firmy tworzące miejsca pracy na obszarach wiejskich.

Kolejna ważna zmiana wzmacniająca poprzez obniżenie podatku akcyzowego pozycję polskich producentów w konkurencji z zagranicznymi koncernami. Z mojej inicjatywy zostanie przyjęta poprawka poprawiająca sytuację małych polskich gorzelni zlokalizowanych w większości na obszarach wiejskich. Takie rozwiązanie podatkowe z powodzeniem funkcjonuje w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że wywar gorzelniany stanowi dziś 1/5 substratu wykorzystywanego do produkcji taniej energii i ciepła na obszarach wiejskich w 150 polskich biogazowniach rolniczych.

Unia Europejska daje możliwość państwu członkowskiemu obniżenia o 50% stawki podatku akcyzowego dla małych gorzelni. Słowacja, Łotwa, Dania, Bułgaria mają stawkę obniżoną o 50%, a Niemcy i Austria posiadają stawkę obniżoną o 44-46%. Obniżenie podatku akcyzowego o 50% w stosunku do stawki podstawowej, obecnie wynoszącej 3 624 zł/hl alkoholu 100%, przyczyni się do zniwelowania różnic związanych z kosztami produkcji napojów spirytusowych przez małe gorzelnie w stosunku do napojów wytwarzanych w zakładach przemysłowych należących w większości do zagranicznych koncernów.

Zainteresowani prowadzeniem małych gorzelni przy zredukowanej o 50% stawce podatku akcyzowego będą podmioty wyrabiające cydry, wina owocowe, czy wina z winogron, co pozwoli im np. na zagospodarowanie wytłoków z owoców do destylacji. Zastosowanie obniżonej akcyzy dla małych gorzelni da bodziec do powstawania i zakładania małych gorzelni w Polsce z polskim kapitałem, które produkują alkohol etylowy w oparciu o krajowy surowiec od polskich rolników 🇵🇱.

Proponowana zmiana ustawowa:

 • obniży próg wejścia dla polskich małych gorzelni na rynek producentów wysokiej jakości napojów spirytusowych,
 • spowoduje wzrost liczby małych gorzelni z polskim kapitałem,
 • doprowadzi do wzrostu wykorzystania lokalnych surowców rolniczych od polskich rolników,
 • przyczyni się do uruchomienia nowych działalności pozarolniczych na terenach wiejskich,
 • zapobiegnie wyginięciu zawodu gorzelnika,
 • poprawi konkurencyjność cen napojów spirytusowych z małych polskich gorzelni z produktami wytwarzanymi w zakładach przemysłowych należącymi do zagranicznych koncernów,
 • umożliwi przerób wytłoków z winogron, powstałych przy produkcji wina przez ich destylację (problem zgłaszany przez organizacje winiarskie) na okowity z winogron, czy okowity z wytłoków z winogron,
 • zachęci do legalizacji produkcji napojów spirytusowych (tzw. legalizacja bimbrownictwa).

Warto podkreślić, że produkcja alkoholu z obniżoną stawką podatku akcyzowego w małych polskich gorzelniach, z uwagi na konieczność spełniania szeregu wymogów wynikających z innych ustaw, w tym dotyczących produkcji, rejestracji działalności, kontroli celno-skarbowej, zezwoleń na sprzedaż, a także, skalę takiej produkcji i cenę gotowego wyrobu nie wpłynie na wzrost dostępności napojów alkoholowych.

W zeszłym tygodniu Rada Ministrów w zmienianej ustawie o podatku akcyzowym zaakceptowała przygotowaną z mojej inicjatywy poprawkę zakładającą zniesienie stawki podatku akcyzowego na cydr i perry o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 5% objętości.

Zmiana ta wpłynie na:

 • poprawę sytuacji finansowej producentów rolnych i zakładów przetwarzających płody rolne,
 • zwiększenie konkurencyjności polskich gospodarstw sadowniczych oraz zakładów przetwarzających jabłka i gruszki na cydry i perry,
 • rozwój rynku cydru i perry, które są wytwarzane z polskich owoców,
 • zwolnienie cydru i perry z obowiązku banderolowania, co doprowadzi do obniżenia kosztów kontroli i dystrybucji banderol,
 • zniesienie dla producentów barier technicznych związanych z uzyskiwaniem, przechowywaniem banderol oraz umieszczaniem banderol na butelkach takich napojów.
Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij