Aktualności

Jawność działania rad społecznych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Janusz Kowalski dotrzymał słowa polskim rolnikom!

Dziś Rada Ministrów przyjęła z mojej inicjatywy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Dotrzymuje słowa polskim rolnikom, którzy oczekują transparentności podejmowanych w sprawie polskiej ziemi decyzji w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.

Inicjatywa ustawy narodziła się 9 października na spotkaniu z rolnikami we wsi Pągów w gminie Wilków w powiecie namysłowskim w województwie opolskim i została wsparta przez wiceprzewodniczącą OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych, Ilonę Jasyk (https://shorturl.at/gqsFX).

Zgodnie z moją propozycją ustawy:

  • Przy Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa będą funkcjonować Rady Społeczne.
  • Rada Społeczna będzie działać jako organ opiniodawczo-doradczy w każdym oddziale terenowym KOWR oraz w Centrali KOWR.
  • Posiedzenia Rad Społecznych będą jawne oraz transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania z posiedzenia są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa przewiduje, aby w przepisach rangi ustawowej, tj. w ustawie z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, umieścić regulacje dotyczące Rad Społecznych działających obecnie przy Dyrektorze Generalnym KOWR oraz w oddziałach terenowych KOWR.
  • Obecnie zarówno Rady Społeczne funkcjonujące przy oddziałach terenowych KOWR, jak i Rada Społeczna funkcjonująca przy Dyrektorze Generalnym KOWR, działają na podstawie zarządzeń Dyrektora Generalnego KOWR, a więc aktów wewnętrznych, które nie posiadają waloru powszechnie obowiązującego prawa.
  • Jak wynika z proponowanych oraz dotychczasowych zadań Rad Społecznych, pełnią one istotne funkcje realizując postulat uczestnictwa czynnika społecznego w bieżącym funkcjonowaniu KOWR, w szczególności w zakresie gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
  • Wobec tego proponuje się w przepisach rangi ustawowej, tj. w ustawie z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, wskazać, że w każdym oddziale terenowym KOWR oraz w Centrali KOWR działa Rada Społeczna będąca organem opiniodawczo-doradczym odpowiednio dyrektora oddziału terenowego KOWR albo Dyrektora Generalnego KOWR.
  • Jednocześnie w celu zapewnienia transparentności działalności Rad Społecznych, proponuje się wskazać, że posiedzenia Rad Społecznych są jawne oraz transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania z posiedzenia są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia, w którym odbyło się posiedzenie. Proponuje się również, aby w Biuletynie Informacji Publicznej udostępnianie były protokoły z posiedzeń oraz podjęte na nich uchwały.
Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij