Aktualności

Międzynarodowy Dzień Rzepaku EURORZEPAK 2023 w Minikowie

18 maja 2023 /
Img 5908
Międzynarodowy Dzień Rzepaku Eurorzepak 2023 W Minikowie 5

Międzynarodowy Dzień Rzepaku EURORZEPAK 2023 Minikowo 18 maja 2023

Już po raz piąty w Minikowie odbył się Międzynarodowy Dzień Rzepaku, w którym uczestniczył Sekretarz Stanu Janusz Kowalski. Podczas wydarzenia rozmawiano na temat wyzwań stojących przed producentami rzepaku w związku z aktualnymi regulacjami prawnymi oraz sytuacją na rynkach światowych. 

Międzynarodowy Dzień Rzepaku organizują wspólnie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju. Wspólnie z organizatorami wydarzenie otworzył Janusz Kowalski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W pierwszej części głos zabrał również  Poseł Jan Krzysztof Ardanowski przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP. 

Podczas otwarcia Janusz Kowalski, Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreślił istotną rolę polskiego rolnictwa na rynkach europejskich. Minister Kowalski stwierdził, ze rewolucja, którą zapoczątkowali rolnicy i producenci rzepaku, przyczyni się do zwiększenia udziału polskich producentów rzepaku przede wszystkim w produkcji Biodiesela, ale również wpłynie na zwiększenie liczby biogazowni i spółdzielni energetycznych w Polsce. Sekretarz Stanu skierował szczególne słowa uznania, za zasługi w tworzeniu stabilnych ram prawnych dotyczących wykorzystania biopaliw w Polsce, do Adama Stępnia, dyrektora generalnego Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju. Zapewniono o otwartości na współpracę, szczególnie w kwestii tworzenia nowych regulacji prawnych dotyczących biogazowni i wykorzystania biopaliw.

Następnie odbyły się wykłady wprowadzające do tematyki spotkania. Pierwszy: „Szanse i wyzwania dla sektora roślin oleistych. Zielony Ład i Plan Strategiczny WPR” wygłosił dr Jerzy Plewa, były Dyrektor Generalny Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa. Z kolei w zagadnienia agrotechniczne uczestników wprowadziła prof. dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek z Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich prezentując wykład pt. „Wyzwania i perspektywy w produkcji rzepaku”.

Nieodzownym punktem Międzynarodowego Dnia Rzepaku jest debata ekspercka, podczas której przedstawiciele organizacji producentów roślin oleistych zrzeszonych w Copa-Cogeca oraz European Oilseed Alliance z Polski Niemiec, Francji, Szwecji i Finlandii rozmawiali na temat perspektyw uprawy rzepaku w Europie. Zwracano uwagę na szanse ale także wyzwania jakie pojawiają się w tym kontekście w związku z realizacją unijnych celów środowiskowo-klimatycznych. Podkreślano wpływ nowej WPR, w tym Europejskiego Zielonego Ładu, Strategii: “Od pola do stołu” i „Bioróżnorodności” oraz zagadnienia niskiej emisji dwutlenku węgla na przyszłość uprawy rzepaku w Europie. Na początku debaty każdy z prelegentów przedstawił aktualną sytuację na rynku i w uprawach rzepaku. Prezentowany był obszar upraw, problemy napotkane w obecnym sezonie wegetacyjnym jak i perspektywy dla tegorocznych zbiorów.  W spotkaniu EURORZEPAK 2023 uczestniczył  również przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa Serbii. 

W wyniku międzynarodowej debaty sformułowano następujące wnioski i rekomendacje:

  • Rzepak ozimy jest bardzo ważną rośliną w płodozmianie zapewniającą bioróżnorodność wpisującą się w założenia europejskiej strategii od pola do stołu. 
  • Z przerobu nasion rzepaku uzyskiwana jest śruta rzepakowa, która stanowi niezbędny krajowy komponent białkowy dla realizacji plonu białkowego, zakładającego zmniejszenie uzależnienia Europy od importu śruty sojowej. 
  • Skala produkcji biopaliw stanowi kluczowy element stabilizujący popyt na nasiona rzepaku i zwiększający produkcję rodzimego białka roślinnego w postaci makuchu lub śruty rzepakowej. 
  • Rzepak ozimy ma ogromne znaczenie prośrodowiskowe jako najważniejsza roślina miododajna i niezastąpiony elementy krajobrazu. 
  • Doświadczenia związane z otwarciem europejskiego rynku dla produktów rolnych z Ukrainy, w tym rzepaku, powinny stanowić podstawowy element strategii państw UE dla przyszłej integracji Ukrainy z Unią Europejską. Niezbędna jest tu solidarność wszystkich krajów UE. 

EURORZEPAK rozpoczął cykl imprez realizowanych w ramach Kujawsko-Pomorskich Dni Pola Minikowo 2023, które są wydarzeniem towarzyszącym Krajowym Dniom Pola w Sielinku. Rolnicy mogli zobaczyć i ocenić odmiany rzepaku ozimego prezentowane przez hodowców na kolekcji w Minikowie oraz odwiedzić liczne stoiska firm z branży nasiennej, ochrony roślin, nawożenia i mechanizacji rolnictwa.

Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij