Aktualności

Poprawa oznakowania miodów poprzez obowiązek wskazania państw pochodzenia wraz z procentowym ich udziałem w produkcie

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych ma na celu poprawę identyfikacji miodów na polskim rynku w zakresie państwa pochodzenia.

Przygotowana z mojej inicjatywy zmiana jest odpowiedzią na postulaty polskich pszczelarzy wprowadzenia skutecznych działań informacyjnych mających na celu udostępnienie polskim konsumentom informacji o pochodzeniu miodu.

Dotychczas obowiązujący stan prawny, w praktyce pozbawiał konsumenta prawa do informacji o państwie pochodzenia miodu i dawał możliwość ukrycia państwa lub państw pochodzenia miodów importowanych.

Oznakowanie miodu w zakresie kraju pochodzenia na poziomie wspólnotowym reguluje Dyrektywa Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnosząca się do miodu. Zgodnie z przepisami ww. Dyrektywy na etykiecie wskazuje się kraj lub kraje pochodzenia, gdzie miód został zebrany. Jednakże jeżeli mieszanka miodów pochodzi z więcej niż jednego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, wskazanie kraju pochodzenia nie jest obowiązkowe i może zostać zastąpione w stosownych przypadkach jednym z oznaczeń: mieszanka miodów pochodzących z UE, mieszanka miodów niepochodzących z UE lub mieszanka miodów pochodzących z UE i niepochodzących z UE.

Obecnie w Polsce w oznakowaniu miodu w opakowaniach podaje się dodatkowo nazwę państwa lub państw pochodzenia, w których miód został zebrany, a w przypadku gdy miód pochodzi z więcej niż jednego państwa – informację, że jest to mieszanka miodów: pochodzących z UE, niepochodzących z UE, czy też mieszanka miodów pochodzących z UE i niepochodzących z UE.

Dlatego z mojej inicjatywy przyjęte zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, zgodnie z którym na etykiecie będzie należało wskazać nazwę państwa pochodzenia, w którym miód został zebrany, a w przypadku gdy miód pochodzi z więcej niż jednego państwa, nazwy państw pochodzenia, w których miód został zebrany.

Należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującą dyrektywą Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do miodu, dalej idący zakres zmian, wymaga uprzedniej notyfikacji Komisji Europejskiej.

Dlatego mając na względzie polskich konsumentów, aby mogli dokonać świadomego wyboru w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi obecnie toczą się prace legislacyjne dot. kolejnej zmiany rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, tak aby uściślić oznakowanie miodu poprzez wskazanie, że jeśli miód składa się z mieszanki miodów pochodzących z więcej niż jednego państwa, to na etykiecie należy podać nazwy wszystkich państw pochodzenia miodów wraz z ich udziałem procentowym w całym produkcie, w których miód został zebrany.

Projekt rozporządzenia zostanie skierowany do notyfikacji przez Komisje Europejską, której decyzji spodziewamy się w przeciągu 2-3 miesięcy.

Zaproponowane okresy przejściowe polegają na możliwości pozostawania w obrocie oznakowanego miodu w opakowaniach i wprowadzonego do obrotu zgodnie z dotychczasowymi przepisami przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij