Aktualności

Posiedzenie zespołu eksperckiego ds. biometanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu dzisiejszym z inicjatywy Janusza Kowalskiego – Pełnomocnika Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu eksperckiego ds. biometanu, którego celem jest przygotowanie propozycji kompleksowych regulacji prawnych w tym obszarze.

Wiceminister Janusz Kowalski mówił podczas posiedzenia zespołu:

Moim celem jako Pełnomocnika Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich jest przygotowanie we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwem Aktywów Państwowych nowoczesnych regulacji ustawowych usuwających bariery dot. rozwoju projektów biometanowych. Tak, aby takie firmy jak multienergetyczny koncern PKN Orlen, mogły inwestować w te technologie”.

W toku prowadzonej w czasie obrad dyskusji prof. Michał Domagała wskazywał, jak ważne dla przygotowania dobrych rozwiązań legislacyjnych jest precyzyjne zdefiniowanie przez zespół obszarów problemowych w zakresie możliwości wykorzystania biomeatu w Polsce. Eksperci wstępnie zdefiniowali główne problemy wymagające analizy, wśród których wymieniono m.in. kwestie regulacyjne i definicyjne, na co zwracał uwagę dr Michał Będkowski-Kozioł czy obszar procedur administracyjnych związanych z inwestycjami biometanowym, co z kolei akcentował mec. Jan Sakławski.

W posiedzeniu zespołu uczestniczyli:

  1. dr Marcin Rokosz (koordynator merytoryczny prac zespołów eksperckich),
  2. dr hab. Michał Domagała, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
  3. dr Michał Będkowski-Kozioł (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie),
  4. dr Marcin Kraśniewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, koordynator zespołu eksperckiego ds. biometanu),
  5. dr Marcin Trupkiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu),
  6. mec. Aleksandra Pęksyk,
  7. mec. Jan Sakławski,
  8. mec. Michał Tarka,
  9. Marzena Skąpska (Naczelnik Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii w Departamencie Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich w MRiRW),
  10. Jarosław Wiśniewski (radca w Departamencie Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich w MRiRW).

Efekty pracy zespołu ekspertów, w postaci rekomendacji konkretnych zmian legislacyjnych, gotowe będą w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Jutro, 16 listopada 2022 r., zaplanowane jest posiedzenie zespołu eksperckiego ds. biogazu.

Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij