Aktualności

Solidarna Polska zaprezentowała projekt uchwały w sprawie wezwania rządu Republiki Federalnej Niemiec do natychmiastowego zaprzestania budowy gazociągu Nord Stream 2

10 września 2020 /
Nord Sol Pol 788X788 1

PROJEKT

Uchwała

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia …………….. 2020 r.

w sprawie wezwania rządu Republiki Federalnej Niemiec do natychmiastowego zaprzestania budowy gazociągu Nord Stream 2

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd Republiki Federalnej Niemiec
do natychmiastowego zaprzestania budowy gazociągu Nord Stream 2 jako projektu zagrażającego bezpieczeństwu energetycznemu Unii Europejskiej (UE), a w konsekwencji naruszającego traktatową zasadę solidarności energetycznej państw członkowskich.

UZASADNIENIE

Nord Stream 2 jest projektem budowy infrastruktury do przesyłu gazu ziemnego po dnie Morza Bałtyckiego z Rosji bezpośrednio do Republiki Federalnej Niemiec z pominięciem Polski, Białorusi oraz Ukrainy. Nord Stream 2 stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy,
w szczególności stwarza sytuację monopolizowania dostaw gazu z kierunku wschodniego, a tym samym również dyktatu cenowego ze strony przedsiębiorstw kontrolowanych przez Federację Rosyjską.

Projekt Nord Stream 2 w swoich założeniach podważa zasadę europejskiej solidarności energetycznej, przeczy regułom konsultacji i współpracy w ramach Unii Europejskiej i jest skierowany na utrwalenie dominującej pozycji rosyjskiego Gazpromu, jako głównego dostawcy gazu ziemnego do Europy Środkowo-Wschodniej.

W tym kontekście należy zwrócić uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 10 września 2019 r., w sprawie gazociągu OPAL – lądowego przedłużenia gazociągu Nord Stream. Wyrok ten potwierdza pierwszeństwo traktatowej zasady solidarności energetycznej w działaniach i decyzjach instytucji unijnych i państw członkowskich.

Eksport węglowodorów jest dla Federacji Rosyjskiej istotnym instrumentem agresywnej polityki nie tylko względem państw ościennych, ale również innych państw członkowskich UE. Dokończenie gazociągu Nord Stream 2 ma również wymiar polityczny. Akceptacja dla kontynuacji projektu przez RFN jest przyzwoleniem dla prowadzenia przez Federację Rosyjską polityki opartej na gwałceniu międzynarodowych standardów, praw człowieka i naruszaniu integralności państw ościennych.

Wiarygodność Federacji Rosyjskiej w stosunkach międzynarodowych
w ostatnich latach została zachwiana przede wszystkim z powodu jej działań
w Gruzji oraz na Ukrainie, w wyniku których Federacja Rosyjska
– z pogwałceniem wszelkich zasad – naruszyła suwerenność i integralność terytorialną tych państw, podejmując próby zdestabilizowania demokratycznie wybranych władz.

Wymagającymi wyjaśnień są także inne działania podejmowane
z pogwałceniem wszelkich międzynarodowych reguł i norm. Potwierdzeniem tego są m.in. podejrzenia kierowane pod adresem Kremla o otrucie Siergieja Skripala w Wielkiej Brytanii, zamordowanie czeczeńskiego uciekiniera
w berlińskim parku Tiergarten, czy przeprowadzenie ataku hakerskiego
na Bundestag. Ponadto istnieje podejrzenie, że Federacja Rosyjska stoi
za atakiem na Aleksieja Nawalnego – jednego z czołowych opozycjonistów polityki antykremlowskiej. Powyższe przykłady obrazują brutalną politykę Federacji Rosyjskiej, stojącą w sprzeczności z zasadami wypracowanymi
w okresie powojennym, które stanowią fundamenty Unii Europejskiej
i Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).

Unia Europejska powinna podjąć wspólne i zdecydowane działania przeciwdziałające praktykom Federacji Rosyjskiej. Mając na uwadze fakt,
iż Republika Federalna Niemiec sprawuje obecnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, to na niej ciąży tym większa odpowiedzialność za przestrzeganie przede wszystkim europejskiej solidarności, będącej jedną z podstawowych zasad Unii Europejskiej. W imię tej europejskiej solidarności, Rząd Republiki Federalnej Niemiec winien natychmiast porzucić partykularne interesy i zacząć kierować się przede wszystkim interesem Unii Europejskiej, jako wspólnoty państw członkowskich. Wobec tego podjęcie przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec decyzji o zaprzestaniu dalszej budowy szkodliwego dla Unii Europejskiej i dla relacji transatlantyckich projektu Nord Stream 2, poza oddaleniem ryzyka jeszcze większego uzależnienia państw członkowskich Unii Europejskiej od rosyjskiego gazu, będzie wyrazem solidarności europejskiej nakierowanej na przeciwstawienie się agresywnej polityce Kremla, zmierzającej do zwiększania rosyjskich wpływów w każdy możliwy sposób.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje o refleksję nad zasadami wspólnego budowania stosunków międzynarodowych, które powinny być podstawą wzajemnego szacunku, partnerstwa i dobrego sąsiedztwa. W powyższe wpisują się nie tylko apele polskich posłów, ale także apele niemieckich parlamentarzystów o wstrzymanie prac przy budowie Nord Stream 2.

Whatsapp Image 2020 09 10 At 12.00.25 576X788 1
Whatsapp Image 2020 09 10 At 12.00.20 621X788 1

Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij