Aktualności

Spotkanie inauguracyjne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+

Unknown 1
Odwiedź mój profil na Facebooku

Dziś, z moim udziałem, odbyła się inauguracja Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+, będącej częścią Planu Strategicznego WPR 2023-2027. KSOW+ zastąpi Sieć funkcjonującą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

W trakcie spotkania inauguracyjnego przedstawiono informacje o celach i działaniach KSOW+ oraz doświadczenia (przykłady projektów) Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

O KSOW+

– Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich+ to przede wszystkim platforma wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń pomiędzy zainteresowanymi stronami. Informacje te dotyczą rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym dobrych praktyk i możliwości, które przynosi wsparcie przewidziane w Planie Strategicznym WPR.

Aktywny udział środowiska

Zależy mi, aby w dyskusję na temat rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich włączyły się wszystkie zainteresowane grupy i środowiska.

– Aktywny udział zainteresowanych stron będzie nieocenionym wkładem we wdrażanie Planu Strategicznego WPR, a tym samym w rozwój rolnictwa i zmiany na obszarach wiejskich.

Cele KSOW+

Głównym celem KSOW+ jest wsparcie wdrażania Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 na etapach jego projektowania, zmiany oraz realizacji poszczególnych interwencji. Służą one m.in. rozwojowi innowacyjnego i zrównoważonego rolnictwa, jak również rozwojowi przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Zakres działania KSOW+

W nowej perspektywie finansowej Krajowa Sieć będzie mieć szerszy zakres działania, niż miało to miejsce w mijającym okresie. KSOW+ swoim zakresem będzie obejmować zagadnienia dotyczące I i II filaru Wspólnej Polityki Rolnej.

Komitet sterujący KSOW+

Wręczyłem powołania członkom Komitetu Sterującego KSOW+. Komitet będzie m.in. wyznaczał kierunki tematyczne działania Sieci, biorąc pod uwagę zidentyfikowane potrzeby, oraz wydawał rekomendacje dotyczące realizacji zadań KSOW+ na podstawie sprawozdań z działalności Sieci.

Uczestnicy spotkania inaugurującego

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele: administracji centralnej i samorządu terytorialnego, doradztwa rolniczego, instytutów badawczych, rolniczych uczelni wyższych, agencji rolnych, samorządu rolniczego, związków zawodowych rolników, organizacji pozarządowych oraz partnerów KSOW.

Źródło: www.gov.pl

Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij