Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami sektora biogazu i biogazu rolniczego

Z inicjatywy pełnomocnika rządu ds. transformacji energetycznej obszarów wiejskich, sekretarza stanu Janusza Kowalskiego odbyło się dziś spotkanie z przedstawicielami organizacji zajmującymi się obszarem biogazu i biogazu rolniczego. Celem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji oraz identyfikacja barier utrudniających rozwój tego sektora.

Wiceminister Janusz Kowalski zwrócił uwagę, że szczególnie chce wspierać rozwój biogazowni rolniczych:

„Chcę, aby w ramach szerokiej współpracy, tak na poziomie rządowym, jak i z udziałem przedstawicieli sektora biogazowego, powstały dobre przepisy. Powinny one zapewniać dodatkowe źródło dochodu dla rolników, a z drugiej strony być instrumentem służącym zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego państwa. Dzisiejsze spotkanie to pierwszy krok do osiągnięcia tego celu.” 

Pierwsze wnioski i przewidywane efekty

Podczas spotkania zdefiniowano obszary problemowe, które w ocenie ekspertów w pierwszej kolejności wymagają podjęcia działań. Wśród tych zagadnień podniesiono kwestię przyłączy do sieci, na co zwracał uwagę Artur Zawisza. Z kolei Beata Wiszniewska wskazała na szereg zagadnień związanych z wykorzystaniem surowców oraz zagospodarowaniem produktu pofermentacyjnego. Anita Bednarek i Przemysław Krawczyk zasygnalizowali problemy z procesem inwestycyjnym. Beata Matecka wskazała na konieczność weryfikacji istniejących systemów wsparcia dla biogazowni.

W posiedzeniu zespołu uczestniczyli:

 1. dr Marcin Rokosz (koordynator merytoryczny prac zespołów eksperckich w obszarze transformacji energetycznej obszarów wiejskich),
 2. Jarosław Wiśniewski,
 3. Dariusz Bojsza (Inicjatywa dla Środowiska Energii i Ekomobilności),
 4. Anita Bednarek (Polskie Stowarzyszenie Producentów Biogazu Rolniczego),
 5. Paweł Gilowski (Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego),
 6. Henryk Ignaciuk (Polskie Stowarzyszenie Producentów Biogazu Rolniczego),
 7. Tomasz Kajdan (Inicjatywa dla Środowiska Energii i Ekomobilności),
 8. Przemysław Krawczyk (Rada OZE Konfederacji Lewiatan),
 9. Marcin Laskowski (Polska Grupa Biogazowa),
 10. Tomasz Włodarczyk (Polska Grupa Biogazowa),
 11. Janusz Markowski (Rada OZE Konfederacji Lewiatan),
 12. Beata Matecka (Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego),
 13. Beata Wiszniewska (Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej),
 14. Jarosław Wiśniewski (radca, Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich),
 15. Artur Zawisza (Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego).

Efekty pracy ekspertów, w postaci rekomendacji konkretnych zmian legislacyjnych, będą gotowe w pierwszym kwartale 2023 roku.

Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij