Aktualności

Wsparcie zakupu buhajów hodowlanych w stadach bydła mięsnego

Pierwszy raz w historii! Z inicjatywy Janusza Kowalskiego wprowadzone zostało wsparcie zakupu buhajów hodowlanych w stadach bydła mięsnego, aby produkcja bydła mięsnego była bardziej opłacalna.

Sektor hodowli i chowu bydła mięsnego ma dzisiaj możliwości rozwoju. Kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw zajmuje się tym kierunkiem produkcji, który stał się alternatywą dla rolników wycofujących się z produkcji trzody chlewnej, czy mleka. Otwieranie nowych rynków zbytu, rosnące spożycie mięsa w kraju jak również zainteresowanie rolników tym kierunkiem produkcji zwierzęcej wymusza podjęcie działań prorozwojowych i jednocześnie stabilizujących.

Jednym z podstawowych warunków rozwoju jest pozyskanie lepszych jakościowo cieląt, w wyniku poprawy ich wartości genetycznej co wpływa na krótszy okres opasu i lepsze walory kulinarne pozyskanej wołowiny co jednocześnie przekłada się na opłacalność produkcji.

Proponuje się rozszerzenie katalogu pomocy de minimis w rolnictwie polegającej na wsparciu zakupu buhajów hodowlanych w stadach bydła mięsnego poprzez wpisanie do przedmiotowej pomocy obok dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany możliwości zakupu buhaja hodowlanego ras mięsnych.

Wsparcie odbywać się będzie w ramach obecnego limitu kwotowego pomocy de minimis, która wynosi 20 tys. euro na jednego przedsiębiorcę w okresie 3 lat podatkowych (bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzedzających go lat) i da rolnikom zajmującym się produkcją zwierzęcą możliwość uzyskania wsparcia w ramach przyznanego na gospodarstwo limitu.

Wsparcie dotyczy również zakupu buhaja spełniającego kryteria buhaja hodowlanego w przypadku, gdy rolnik posiada co najmniej 10 krów przy jednoczesnym limicie zakupu 1 buhaj na 30 sztuk krów według stanu średniorocznego ilości krów mamek. Taki zakup prowadziłby ukierunkowania wsparcia na gospodarstwa, które rzeczywiście potrzebują buhajów w celach hodowlanych i produkcji towarowej wysokiej jakości.

Wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem ilości krów mamek w stadzie oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. Minimalna ilość krów mamek jaka uprawnia do skorzystania z pomocy to 10 sztuk z jednoczesnym ustaleniem limitu 1 buhaj, a maksymalne 30 sztuk i jego wielokrotność określana jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego.

Proponowana dotacja dotyczy wsparcia do zakupu buhaja w wysokości 5000 złotych do stada od 10 do 30 sztuk krów mamek. Koszt roczny dla budżetu państwa to przy założeniu iż z pomocy skorzysta każdego roku ok. 6000 beneficjentów wyniesie 30 mln zł rocznie.

Warunki uzyskania wsparcia:

  • Zakup dotyczy buhajów ras mięsnych wpisanych do ksiąg hodowlanych, które posiadają świadectwo zootechniczne.
  • Beneficjent posiada nr. identyfikacyjny w ARiMR oraz siedzibę stada
  • Buhaj został zakupiony na podstawie faktury lub rachunku
  • Okres użytkowania buhaja w stadzie wynosi minimum 2 lata
  • Zakaz zakupu zwierzęcia od wstępnych i zstępnych oraz małżonków, rodzeństwa małżonków, rodziców małżonków.

Pomoc wpłynie na poprawę jakości materiału genetycznego i pozwoli na zwiększenie efektywności produkcji zwierzęcej.

Wsparcie Zakupu Buhajów Hodowlanych W Stadach Bydła Mięsnego 2
Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij