451 dni w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Raport podsumowujący 451 dni mojej służby w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11 grudnia 2023 roku zakończyłem swoją 451 dniową służbę w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którą pełniłem od 16 września 2022 r. do 11 grudnia 2023 r.

Zachęcam do zapoznania się z raportem mojej pracy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uważam, że dobrą praktyką jest przekazywanie transparentnie opinii publicznej, organizacjom rolniczym, parlamentarzystom oraz następcom informacji na temat zrealizowanych zadań i tych, które są w trakcie realizacji z rekomendacją do ich kontynuowania.

Priorytetem w mojej działalności było stworzenie nowych ram dla transformacji energetycznej obszarów wiejskich tak, aby była ona korzystna dla mieszkańców polskiej wsi, a w szczególności rolnikom zapewniła nowe źródło dochodów.

Dzięki mojej inicjatywie przyjęto rozwiązania prawne, które zwiększają bezpieczeństwo energetyczne obszarów wiejskich, a także stanowią szansę na poprawę warunków prowadzenia działalności rolniczej, w jak największym stopniu realizując ochronę interesów polskich producentów żywności.

Wśród moich najważniejszych inicjatyw wymienię:

 1. Przełomową ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu, która przyjęta została w Sejmie bez jednego głosu sprzeciwu,
 2. Wprowadzenie od 1 stycznia 2024 r. europejskiego standardu benzyny E10 i innych rozwiązań, które ustabilizowały rynek biokomponentów i biopaliw, dając dodatkowe zyski dla polskich rolników,
 3. Przepisy, w świetle których łatwiejsze będzie wykorzystywanie powstającego biogazowniach rolniczych pofermentu – doskonałego nawozu dla rolnictwa,
 4. Wprowadzenie w Polsce po raz pierwszy w historii systemu wsparcia dla produkcji biometanu,
 5. Reformę spółdzielni energetycznych, aby szybciej wypełniały polską mapę energetyki rozproszonej,
 6. 4,3 miliarda złotych na sieci elektroenergetyczne na obszarach wiejskich w ramach REPowerEU,
 7. Zwiększenie środków w programie „Energia dla wsi” w 2023 r. ze 100 milionów złotych do pół miliarda złotych,
 8. Ustalenie zasad identyfikacji miodów, aby nikt nie miał wątpliwości skąd miód pochodzi,
 9. Obniżenie o 50% stawki akcyzy dla mikrogorzelni i zniesienie obowiązku banderolowania cydrów do 5% objętości,
 10. Prostsze zasady dla uzyskania statusu organizacji producenckiej i możliwość zakładania grup producentów biomasy pochodzenia rolniczego na cele energetyczne,
 11. Pierwsza w historii systemowa pomoc dla hodowców buhajów.

To tylko część z tego, co udało się przygotować dla polskich rolników.

Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij