Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Branżowa organizacja – Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego pozytywnie o inicjatywie Janusza Kowalskiego

Opinia Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego wobec zaproponowanych zmian legislacyjnych przez wiceministra Janusza Kowalskiego

26 października Sejm uchwalił ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 roku. Wprowadzone zmiany chronią przed obciążeniami finansowymi cały sektor biogazowni rolniczych, których rozwój ma szczególne znaczenie nie tylko dla sektora rolnego, ale i całej gospodarki ze względu na tworzenie nowych miejsc pracy. Zmiany wynikają z potrzeby wsparcia możliwie jak największego wykorzystania biomasy pochodzenia rolniczego do poprawy krajowego bezpieczeństwa energetycznego. Porozumienie dla Biogazu i Biometanu w tym Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego zaproponowała wyłączenie biogazu i biogazu rolniczego spod tej regulacji poprzez nadanie nowych brzmień art. 1 ust. 1 pkt. 5 i pkt. 10 ustawy. 

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego podkreśla, iż Janusz Kowalski jako pierwszy jednoznacznie opowiedział się za interesami sektora biogazu. „Podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds.  Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych w dniu 19 października 2022 r., w której odbywało się pierwsze czytanie projektu ustawy, Janusz Kowalski zabrał głos jako poseł na Sejm i wprost przedstawił stanowisko domagające się wyłączenia energii uzyskiwanej z biogazu spod mocy ustawy. Uczynił to jako pierwszy i publicznie jako jedyny, co zostało natychmiast dostrzeżone i przyjęte z satysfakcją przez branżę. Można powiedzieć, że od tego momentu postulat branżowy został w pełni poważnie potraktowany w debacie i uzyskał szanse na realizację. Współpracy branży: z Pełnomocnikiem Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich stała się źródłem przyszłego sukcesu. (…) 

Sejm, przyjął zaproponowana poprawkę jednogłośnie. Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego, podkreśla, że „Za poprawką głosowało 454 posłów, czyli wszyscy obecni na Sali, a reprezentujący wszystkie kluby i koła parlamentarne. Nikt nie głosował przeciw i nikt się nie wstrzymał. Początkiem tego korzystnego obrotu spraw było wystąpienie wiceministra Janusza Kowalskiego podczas pierwszego czytania ustawy, który to polityk wykazał się refleksem, odwagą i konsekwencją, przyczyniając się do pomyślnego skutku zabiegów legislacyjnych”.

Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij