Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Cena referencyjna dla biometanu z biogazu rolniczego

Cena referencyjna to wyznacznik maksymalnego poziomu wsparcia, jakie może uzyskać wytwórca za 1 MWh wytworzonej energii. Jest określana na podstawie przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii. Poziom cen referencyjnych jest kluczowym czynnikiem decydującym o opłacalności inwestycji, a tym samym o tzw. efekcie zachęty do rozwoju tego rodzaju inwestycji.

Biometan 

To oczyszczony biogaz, o parametrach gazu ziemnego. Może zastąpić importowany gaz ziemny. 

Cena referencyjna dla biometanu określona po raz pierwszy 

W przypadku biometanu, cena referencyjna w Polsce jest określana po raz pierwszy. Wynika to z ostatnich zmian wprowadzonych ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, które określają zasady wytwarzania biometanu oraz system wsparcia w postaci dopłat do cen w postaci tzw. FIP (feed-in-premium). 

Proces ustalania wysokości ceny referencyjnej 

Na początku września 2023 r. Minister Klimatu i Środowiska przekazał do konsultacji i uzgodnień projekt rozporządzenia w sprawie ceny referencyjnej biometanu, w którym zaproponowano ceny referencyjne na poziomie:

– 418 zł za 1 MWh w przypadku biometanu wytwarzanego z biogazu,

– 425 za 1 MWh w przypadku biometanu wytwarzanego z biogazu rolniczego.

Moja rekomendacja ceny referencyjnej dla biometanu

Jako Pełnomocnik Rządu do spraw Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich zabiegałem, aby cena referencyjna dla biometanu z biogazu rolniczego była jak najwyższa. Postulowałem określenie jej wysokości na poziomie 580 zł/MWh, przekazując pisemnie konkretne wyliczenia i argumenty na poparcie moich postulatów. 

Ostateczna wysokość ceny referencyjnej 

W wyniku wzajemnych rządowych merytorycznych ustaleń ostatecznie udało się określić ceny referencyjne dla biometanu na zdecydowanie wyższym niż proponowano we wrześniu 2023 r. poziomie:

  • 538 zł za 1 MWh w przypadku biometanu z biogazu,
  • 545 zł za 1 MWh w przypadku biometanu z biogazu rolniczego.

Oczywiście poziom wsparcia moim zdaniem mógłby i powinien być wyższy, jednak z optymizmem należy przyjąć tendencję wzrostową i określenie cen w rozporządzeniu (data publikacji: 17 listopada) potraktować jako pierwszy rok w rozwoju tej branży. Jestem zwolennikiem modelu francuskiego. We Francji ustalono cenę na wysokim poziomie po to, by był to impuls inwestycyjny do produkcji biometanu, który skutecznie zastępuje importowany gaz ziemny. 

Dlatego cieszę się, że historycznie udało się po raz pierwszy ustalić cenę dla biometanu z biogazu rolniczego dzięki argumentom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na poziomie wyższym o ponad 28 proc. niż pierwotnie zaplanowano przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Dziękuję Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za osobiste zaangażowanie w tej sprawie i przychylność dla merytorycznych argumentów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ufam, że będzie to ustalona cena referencyjna dla biometanu zachęci inwestorów do budowy w Polsce biometanowni z korzyścią dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, jak i dla obszarów wiejskich. 

Rozwój biogazu i biometanu 

Rozwój biogazowni rolniczych oraz produkcji biometanu to ogromna szansa zarówno na zwiększenie suwerenności energetycznej i utrzymanie produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego w Polsce. 

Cały sektor rolno-spożywczych z punktu widzenia pozycji Polski na rynku europejskim i światowym ma kluczowe znaczenie dla naszej gospodarki, gdyż jako jedyny pozwala na poprawę bilansu finansowego. W ubiegłym roku sektor rolno-spożywczy odnotował kolejne rekordowe i dodatnie saldo w handlu zagranicznym na poziomie 15,5 mld euro, podczas gdy ogólne saldo polskiego handlu było ujemne na poziomie -19,8 mld euro. Należy podkreślić, że import paliw i energii w znacznym stopniu pogarsza saldo wymiany gospodarczej oraz nie zapewnia bezpieczeństwa energetycznego w sytuacjach kryzysowych.

Podkreślić należy, że poprzez zagospodarowanie wszelkiego rodzaju produktów ubocznych i odpadowych z sektora rolnego możliwe będzie spełnienie wymogów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. W szczególności ma to ogromne znaczenie dla sektora transportu, gdzie biometan wytwarzany właśnie z odchodów zwierzęcych daje największe poziomy redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Stworzenie realnej możliwości dla rozwoju technologii produkcji biometanu z surowców pochodzenia rolniczego, to nie tylko ewidentne korzyści gospodarcze, ale także dbanie o ochronę środowiska naturalnego poprzez rozwój klasycznej gospodarki obiegu zamkniętego. Wszelkiego rodzaju produkty uboczne i odpadowe z produkcji żywności poprzez ich energetyczne wykorzystanie, ponownie powracają na pola poprawiając właściwości gleb dla kolejnych upraw. Dzięki tego rodzaju technologii możliwe jest uzyskanie efektu synergii sektora energetycznego i rolnego.

Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij