Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt ustawy o biogazowniach rolniczych skierowany do szerokich konsultacji publicznych!

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych (UD 485). 

Zachęcamy do zapoznania się z projektem ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych. 

Treść projektu:

Konsultacje publiczne projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych (UD 485).

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych został skierowany do konsultacji publicznych, które potrwają do 14 kwietnia 2023 r. 

Do udziału w konsultacjach publicznych zaprosiliśmy 160. podmiotów – stowarzyszeń, fundacji, związków, federacji i związków zawodowych związanych z energetyką odnawialną, rolnictwem i przetwórstwem żywności. 

Zobacz pełną listę 160. podmiotów biorących udział w konsultacjach publicznych (PDF)

Zachęcamy do udziału w konsultacjach publicznych każdego, kto chciałby współtworzyć najważniejszą w Polsce ustawę dotyczącą transformacji energetycznej obszarów wiejskich ostatnich lat. 

Na składane drogą elektroniczną na adres biogaz@minrol.gov.pl uwagi do przygotowanego projektu czekamy do 14 kwietnia 2023 r.

Lista podmiotów, którym przekazano do konsultacji publicznych projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych (UD485):

 1. AGROunia
 2. Business Centre Club
 3. Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych
 4. Federacja Gospodarki Żywnościowej RP
 5. Federacja Grup i Producentów Wołowina Polska
 6. Federacja Przedsiębiorców Polskich
 7. Federacja Związków Kółek i Organizacji Rolniczych RP
 8. Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
 9. Forum Związków Zawodowych
 10. Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
 11. Inicjatywa dla Środowiska Energii i Elektromobilności
 12. Instytut Energetyki Odnawialnej
 13. Instytut Gospodarki Rolnej
 14. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
 15. Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska
 16. Izba Gospodarcza Handlowców Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz 
 17. Konfederacja LEWIATAN
 18. Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj
 19. Krajowa Federacja Producentów Zbóż
 20. Krajowa Grupa Spożywcza
 21. Krajowa Izba Biopaliw
 22. Krajowa Izba Gospodarcza
 23. Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań
 24. Krajowa Izba Gospodarcza Społeczności Energetycznych
 25. Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz
 26. Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza
 27. Krajowa Rada Izb Rolniczych
 28. Krajowa Rada Spółdzielcza
 29. Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy
 30. Krajowe Stowarzyszenie Producentów Wiśni
 31. Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego
 32. Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw
 33. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
 34. Krajowe Zrzeszenie Plantatorów Aronii „Aronia Polska”
 35. Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
 36. Krajowy Sekretariat Przemysłu Spożywczego NSZZ „Solidarność”
 37. Krajowy Sekretariat Rolnictwa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
 38. Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw
 39. Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych – Izba Gospodarcza
 40. Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego
 41. Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej POLPIG
 42. Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych
 43. Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem”
 44. Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych
 45. Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny
 46. Lubelska Izba Rolnicza
 47. Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 48. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych„Solidarność”
 49. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność ’80
 50. Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Solidarność
 51. Ogólnopolski Związek Plantatorów Tytoniu w Grudziądzu
 52. Ogólnopolski Związek Producentów Drobiu „POLDRÓB”
 53. Ogólnopolski Związek Producentów Warzyw
 54. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 55. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i OrganizacjiRolniczych
 56. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Niezależnych Energii Elektrycznej
 57. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów ProduktówEkologicznych „Polska Ekologia”
 58. Okręgowy Związek Plantatorów Tytoniu w Augustowie
 59. Okręgowy Związek Plantatorów Tytoniu w Kielcach
 60. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
 61. Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców
 62. Polska Federacja Rolna
 63. Polska Federacja Ziemniaka
 64. Polska Izba Biomasy
 65. Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej
 66. Polska Izba Mleka
 67. Polska Izba Nasienna w Poznaniu
 68. Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
 69. Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych
 70. Polska Izba Żywności Ekologicznej
 71. Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych
 72. Polska Organizacja Biometanu
 73. Polski Klub Rolnik Farmer Roku
 74. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
 75. Polski Związek Hodowców i Producentów Gęsi
 76. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” 
 77. Polski Związek Hodowców Koni
 78. Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych
 79. Polski Związek Niezależnych Producentów Świń
 80. Polski Związek Ogrodniczy
 81. Polski Związek Owczarski
 82. Polski Związek Plantatorów Tytoniu
 83. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego
 84. Polski Związek Producentów Chmielu
 85. Polski Związek Producentów Kukurydzy
 86. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych
 87. Polski Związek Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych
 88. Polski Związek Pszczelarski
 89. Polski Związek Zawodowy Rolników
 90. Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu
 91. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 92. Polskie Stowarzyszenie Biogazu
 93. Polskie Stowarzyszenie Biometanu
 94. Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii
 95. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
 96. Polskie Stowarzyszenie Plantatorów Porzeczek
 97. Polskie Stowarzyszenie Producentów Biogazu Rolniczego 
 98. Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju
 99. Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju
 100. Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”
 101. Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM
 102. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
 103. Polskie Towarzystwo Rolnicze
 104. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
 105. Porozumienie Zielonogórskie – Federacja Związków Pracodawców OchronyZdrowia
 106. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
 107. Rada OZE Konfederacji Lewiatan
 108. Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Nowym Targu
 109. Spółdzielnia Producentów Bydła Mięsnego Mazurska Wołowina
 110. Stowarzyszenie „Oszukana wieś”
 111. Stowarzyszenie „Unia Owocowa”
 112. Stowarzyszenie Agro Biznes Klub
 113. Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
 114. Stowarzyszenie Energii Odnawialnej
 115. Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego
 116. Stowarzyszenie Plantatorów Truskawki
 117. Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności
 118. Stowarzyszenie Polski Ziemniak z/s w Jadwisinie
 119. Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków Pod Osłonami
 120. Stowarzyszenie Producentów Trzody Chlewnej „Podlasie”
 121. Stowarzyszenie Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND
 122. Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych
 123. Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
 124. Stowarzyszenie Sady Grójeckie
 125. Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
 126. Towarzystwo Obrotu Energią
 127. Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych
 128. Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego
 129. Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI)
 130. Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI
 131. Unia Warzywno-Ziemniaczana
 132. Zamojskie Towarzystwo Rolnicze
 133. Zrzeszenie Plantatorów i Producentów Ziemniaków w Luboniu przy WPPZ S.A. Luboń
 134. Zrzeszenie Producentów Papryki RP
 135. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
 136. Związek Gorzelni Polskich
 137. Związek Hodowców Polskiego Bydła Czerwonego
 138. Związek Młodzieży Wiejskiej
 139. Związek Polskich Plantatorów Chmielu
 140. Związek Polskich Przetwórców Mleka
 141. Związek Polskie Mięso
 142. Związek Pracodawców Business Centre Club
 143. Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa
 144. Związek Prywatnych Przetwórców Mleka
 145. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 146. Związek Rewizyjny Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskich z/s w Teresinie
 147. Związek Rolników Polskich
 148. Związek Rzemiosła Polskiego
 149. Związek Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej
 150. Związek Szkółkarzy Polskich
 151. Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników
 152. Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP
 153. Związek Zawodowy Rolnictwa „Korona”
 154. Związek Zawodowy Rolnictwa „SAMOOBRONA”
 155. Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „Regiony”
 156. Związek Zawodowy Rolnictwa Polskiego Wolni i Solidarni
 157. Związek Zawodowy Rolników „OJCZYZNA”
 158. Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych Św. Franciszka z Asyżu
 159. Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej „Solidarni”
 160. Związek Zawodowy Wsi i Rolnictwa „Solidarność Wiejska”

Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij