Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

STOP nieuczciwej konkurencji hipermarketów

Chcemy doprecyzować art. 17d ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nadać mu nowe brzmienie:

„Art. 17d. Czynem nieuczciwej konkurencji jest wprowadzanie do obrotu przez sieć sklepów w roku obrotowym towarów w ilości przewyższającej 20% wartości obrotów tej sieci z markami stanowiącymi własność właściciela tej sieci lub podmiotów zależnych.”

Konieczność tej zmiany zgłosił między innymi Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny bowiem obecnie obowiązujący przepis art. 17d ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji faktycznie nie spełnia swojej funkcji ze względu na użyte w nim niejednoznaczne pojęcie „sieć sklepów dyskontowych” oraz brak określenia okresu rozliczania wartości uzyskanego przez te sieci obrotu, co ma również bezpośredni wpływ na prowadzenie przez właściwe instytucje państwowe kontroli w zakresie przestrzegania ilości wprowadzanych przez te sieci towarów z markami stanowiącymi własność właściciela sieci lub podmiotów zależnych.

Sieci handlowe „zmuszają” polskich producentów do dostarczania towarów nie pod marką danego producenta, ale pod markami własnymi sieci handlowych.

Proceder ten powoduje również, że konsument nie rozpoznaje marki producenta, a jedynie kojarzy towar z marki własnej sieci handlowych, co przekłada się również na to, że:

  • Producent uzyskuje niższą cenę za produkt
  • Konsument płaci wysoką cenę, ponieważ niska cena hurtowa zakupu towaru jest powiększana o wysoką marżę sieci handlowej
  • Głównym beneficjentem takich praktyk handlowych jest sieć sklepów, która zyskuje kilkudziesięcioprocentowe marże kosztem producenta jak i konsumenta.
Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij