Reforma KSH

Kadencja a mandat – Projekt reformy Kodeksu spółek handlowych

28 sierpnia 2020 /

Kolejną instytucją, którą porządkuje reforma Ksh jest kadencja i mandat. W ostatnich czasach, jednym z problemów praktycznych funkcjonowania spółek była kwestia wygaśnięcie mandatu członka organu spółki kapitałowej. Określenie krańcowej daty wykonywania funkcji członka organu spółki powodowało (i nadal powoduje) rozliczne trudności. Jednocześnie zagadnienie to stanowiło  przedmiot licznych wypowiedzi przedstawicieli doktryny jak i orzecznictwa. W związku z tym można rozróżnić dwa dominujące stanowiska.

Stanowisko pierwsze – kadencję należy określać według pełnych lat obrotowych. Drugie stanowisko – okres kadencji jest liczony w latach od dnia powołania, przy czym ostatni rok urzędowania członka zarządu musi być pełnym rokiem obrotowym. Wątpliwości na tym tle dostrzeżono również w orzecznictwie, gdzie w jednym z wyroków Sąd Najwyższy uznał, że ostatni pełny rok obrotowy w rozumieniu przepisu art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 KSH jest to ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej.

Dążąc do tego, by data krańcowa wygaśnięcia mandatu nie budziła już więcej wątpliwości interpretacyjnych, temat został rozstrzygnięty w proponowanej reformie Ksh. Zespół ds. Reformy Prawa Handlowego pod przewodnictwem dr. hab. Piotra Piniora, będący częścią Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, zaproponował ustawowe rozstrzygnięcie tej kwestii. Proponowane rozwiązanie dostosowuje brzmienie przepisów do przywołanego powyżej rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego, a jednocześnie prowadzi do ujednolicenia regulacji w spółkach kapitałowych. Ufamy, że rozwiązanie to zwiększy bezpieczeństwo i wygodę uczestników obrotu, eliminując istniejące dotychczas wątpliwości.   

Chcąc dokładnie zobrazować powyższe założenie, posłużyć się można przykładem – mandat członka kadencji powołanego dnia 1 czerwca 2021 r. na dwuletnią kadencję, w spółce, której rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, wygaśnie z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023.

Czekamy na opinie i komentarze do reformy Ksh. Więcej informacji dot. konsultacji publicznych oraz sposobów zgłaszania uwag znajduje się TUTAJ.

Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij