Reforma KSH

Sytuacja członka zarządu spółki zależnej działającej w grupie spółek – Projekt reformy Kodeksu spółek handlowych

03 września 2020 /

Jednym z istotnych problemów, z jakim musiał się zmierzyć Zespół ekspercki ds. prawa koncernowego działający w ramach Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego, było określenie sytuacji, w których zarząd spółki zależnej może wykonać polecenie szkodliwe dla tej spółki, ale korzystne dla całej grupy spółek. W wariancie zasadniczym zdecydowano się na skorzystanie z tzw. Kazusu Rozenbluma, zgodnie z którym polecenie takie można wykonać, jeśli szkoda wynikająca z jego wykonania zostanie zrekompensowana spółce w określonym horyzoncie czasowym. Wyżej wspomniane przyjęcie polecenia do wykonania przez spółkę zależną określone zostało w projektowanym art. 21§. 2 KSH.

Uzasadniając ww. przepis twórcy projektu szczególny nacisk położyli na rozróżnienie odmowy wykonania wiążącego polecenia (przesłanki negatywne) od przyjęcia go do wykonania (przesłanki pozytywne). Zachowanie tego podziału jest konieczne ze względu na zapewnienie zarządcom spółki zależnej wyłączenia ich odpowiedzialności cywilnej oraz karnej, kiedy wykonali oni wiążące polecenie spółki dominującej, powodując w ten sposób wyrządzenie szkody w zarządzanej przez nich spółce. Formalizacja powyższego wyrażona w przepisie 213 §. 1 proj. KSH sprowadza się do konieczności podjęcia w tej materii uchwały przez zarząd albo przez radę dyrektorów spółki zależnej, w której wskazać należy określony interes grupy spółek uzasadniający wykonanie przez spółkę zależną polecenia spółki dominującej, spodziewane korzyści lub szkody spółki zależnej będące następstwem wykonania polecenia spółki dominującej oraz przewidywany sposób i czas naprawienia spółce zależnej szkody, poniesionej w wyniku stosowania się do polecenia spółki dominującej. Ponadto zgodnie z art. 213 §. 4 zarząd albo rada dyrektorów spółki zależnej podejmując wyższej wspomnianą uchwałę uwzględnia również korzyści uzyskane przez tę spółkę w związku z uczestnictwem w grupie spółek w okresie ostatnich dwóch lat obrotowych.

Już teraz gorąco zachęcam Państwa do dyskusji w ramach reformy KSH. Zależy nam na każdej opinii. Zależy nam, aby nowe regulacje jak najlepiej służyły polskiemu biznesowi i profesjonalizacji polskiego prawa handlowego. Dzięki reformie polskie prawo handlowe może stać się jednym z najbardziej nowoczesnych w UE. Chcemy by nowoczesne przepisy były dostępne dla polskiego biznesu, bo dobre prawo to silna i stabilna gospodarka.

Więcej informacji dot. konsultacji publicznych oraz sposobów zgłaszania uwag znajdują się TUTAJ!

Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij