Wystąpienia na Sali Posiedzeń

O przyszłości PKS Częstochowa

15. punkt porządku dziennego:

Pytania w sprawach bieżących.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Janusz Kowalski:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Bardzo dziękuję za to pytanie, bo to jest ważne pytanie. Pytanie o przyszłość PKS-ów jest pytaniem, na które szukaliśmy konkretnej odpowiedzi w nowo powstałym Ministerstwie Aktywów Państwowych, rzeczywiście od grudnia zeszłego roku nadzorującym kilka PKS-ów z udziałem lub akcjonariatem Skarbu Państwa. I rzeczywiście jest tak, że PKS Częstochowa SA w likwidacji jest największym przewoźnikiem w makroregionie częstochowskim, który realizuje usługi z zakresu transportu zbiorowego. I rzeczywiście jest tak, że podjęliśmy nie tylko próbę, ale konkretne działania, aby zatrzymać proces likwidacji, ponieważ spółka znajduje się w procesie likwidacji od dnia 18 października 2019 r. W tej chwili realizowana jest moja autorska koncepcja konsolidacji tych aktywów PKS-owych, które jeszcze znajdują się pod nadzorem Skarbu Państwa, w ramach tzw. dywizji współpracującej lub docelowo być może będącej częścią PKP SA po to, aby była naturalna synergia między spółkami PKS-owymi a polską koleją. I ta oferta będzie również ofertą dla innych kontrolowanych przez samorządy terytorialne PKS-ów, ponieważ Skarb Państwa kontroluje tylko kilka PKS-ów.

    Odpowiadając konkretnie na pytania pani poseł – dążę do tego, aby w najbliższym czasie wstrzymać proces likwidacji. Moim zadaniem, również wolą pana premiera Jacka Sasina, jest odbudowanie zdolności do realizacji w pełnym zakresie usług transportu zbiorowego w makroregionie Częstochowa i w mieście Częstochowa. Rzeczywiście jest tak, że w ostatnich dniach została zrealizowana transakcja sprzedaży PKP dworca za kwotę ponad 12 mln zł. O dokładnym terminie oczywiście panią poseł poinformuję listownie, ponieważ były te negocjacje dosyć szczegółowe. W tej chwili przygotowujemy konkretne działania, tak aby nie było już takiego jak w ciągu ostatnich miesięcy zagrożenia procesem likwidacji. Przywrócenie pełnej zdolności operacyjnego działania tej spółki w makroregionie częstochowskim jest moim priorytetem i będę w tym zakresie działał.

    Nie ukrywam, że liczę również na współpracę z samorządem terytorialnym, ponieważ zadaniem własnym gminy, czyli gminy Częstochowa, pana prezydenta Matyjaszczyka, jest m.in. organizacja transportu zbiorowego, a więc również i współpraca z takimi podmiotami jak PKS w Częstochowie. Nie ukrywam, że również jestem przeciwnikiem tej polityki, która była do tej pory kontynuowana, czyli wyprzedaży majątku PKS-u. Do majątku do dnia dzisiejszego zalicza się inne cenne nieruchomości w centrum Częstochowy. Mamy plan, co z nimi zrobić i w jaki sposób spowodować, żeby majątek, jego wartość i wartość spółki wzrosły.

    Podsumowując, w tej chwili mamy już kierunkową zgodę pana premiera Jacka Sasina na budowę, konsolidację tych aktywów PKS-owych, które są pod kontrolą Skarbu Państwa, w ramach lub we współpracy z Grupą PKP w tej sprawie, operacyjnych działań z Zarządem PKP SA.

    Mam nadzieję, pani poseł, że te informacje w jakiś sposób uspokoiły panią i parlamentarzystów. Chcę podziękować parlamentarzystom wszystkich opcji za zainteresowanie tą materią. Kwestia transportu zbiorowego jest kwestią bardzo trudną i bardzo skomplikowaną, stąd potrzebne jest zawsze ponadpolityczne porozumienie, bo niezależnie od tego, kto jest partnerem, czy partnerem jest Skarb Państwa, czy partnerem jest np. samorząd, w którym politycy czy Platformy, czy SLD, czy Prawa i Sprawiedliwości sprawują władzę, warto, aby w tych kwestiach obowiązywał konsensus.

    Odpowiadając konkretnie – PKS w Częstochowie nie upadnie i nie zostanie zlikwidowany. Odbudowujemy jego zdolności. To jest nasz cel jako nowo powstałego Ministerstwa Aktywów Państwowych. Dziękuję. (Oklaski)


Udostępnij na social media

Moja działalność
polityczna, społeczna i ekspercka

O przyszłości PKS Częstochowa

O przyszłości PKS Częstochowa

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij