Interpelacje

Interpelacja nr w sprawie zwiększenia zatrudnienia sekretarek medycznych w placówkach ochrony zdrowia

11 listopada 2021 /
Jk 020 2 1536X1022 1
Odwiedź mój profil na Facebooku

Zgłaszający: Janusz Kowalski

Adresat: minister zdrowia

Data wpływu: 11-11-2021

Data wysłania: 16-11-2021

Interpelacja nr w sprawie zwiększenia zatrudnienia sekretarek medycznych w placówkach ochrony zdrowia.

Według badań na temat czasu, jaki poświęcany jest pacjentom w przychodniach w 67 krajach świata, które przeprowadzili brytyjscy naukowcy i opublikowali w “British Medical Journal” w 2016 roku najwięcej czasu dla pacjentów mają lekarze w Szwecji – 22,5 minuty. W Stanach Zjednoczonych jest to ponad 20 minut, a we Francji 16 minut. W Polsce średni czas wizyty to 10,3 minuty – więcej niż np. w Niemczech, ale mniej niż na Litwie.

W trakcie tych 10 minut lekarz musi zajmować się nie tylko pacjentem, ale również kwestiami administracyjnymi i dokumentacją medyczną. Wprowadzenie elektronicznej obsługi pacjentów usprawniło obsługę, ale czas, jaki lekarz musiał kiedyś poświęcić na ręczne wypisanie dokumentów i recepty, jest podobny do obecnie prowadzonych czynności. Lekarze w dalszym ciągu, zamiast w pełni skupić się na pacjencie i przeznaczyć mu więcej czasu, zmuszeni są do wykonywania czynności administracyjnych, które mogłaby wykonywać za nich inna osoba – sekretarka medyczna.

28 września 2021 r. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport o obciążeniach medyków sprawami administracyjnymi, z którego wynika, że blisko jedną trzecią czasu porady lekarskiej zajmuje prowadzenie dokumentacji medycznej oraz wykonywanie czynności administracyjnych. Według raportu sekretarki medyczne, rejestratorki i statystycy medyczni, mający w założeniu wspierać personel medyczny w pracy administracyjnej, zatrudniani byli w ograniczonym wymiarze. Rejestratorki medyczne stanowiły 6% zatrudnionych w skontrolowanych jednostkach, sekretarki medyczne – 0,4%, a statystycy medyczni 0,3% zatrudnionych. Sekretarek medycznych nie zatrudniano w ogóle w 68% placówek! W efekcie personel medyczny obciążony był wykonywaniem czynności administracyjnych, także sprawozdawczością oraz rejestracją pacjentów.

W 91% placówek ochrony zdrowia personelowi medycznemu, zwłaszcza pielęgniarkom, ale także lekarzom powierzano obowiązki administracyjne polegające na sporządzaniu sprawozdań statystycznych oraz dotyczących realizacji umów o udzielanie świadczeń zawartych z NFZ. Na powyższy problem podczas jednej z moich wizyt poselskich w województwie opolskim zwrócił uwagę nyski lekarz pediatra dr K. R., prosząc o interwencję w tej sprawie.

Mając na uwadze wszystkie powyższe przesłanki, zwracam się z pytaniem:
Czy Ministerstwo Zdrowia ma w planach zwiększenie zatrudnienia sekretarek medycznych poprzez większe finansowanie oraz wydanie odpowiednich wytycznych placówkom ochrony zdrowia, aby odciążyć lekarzy i personel medyczny od obowiązków administracyjnych?

Odpowiedź

Odpowiadający: Piotr Bromber – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia

Data wpływu: 09-12-2021


Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij