Interpelacje

Interpelacja w sprawie ograniczenia wywozu drewna okrągłego z Polski

01 sierpnia 2022 /

1 sierpnia złożyliśmy do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego interpelację w sprawie ograniczenia wywozu drewna okrągłego z Polski.

Zgłaszający: Krzysztof Janusz Kozik, Rafał Bochenek, Przemysław Drabek, Elżbieta Duda, Ewa Filipiak, Andrzej Gawron, Grzegorz Gaża, Agnieszka Górska, Filip Kaczyński, Janusz Kowalski, Ewa Kozanecka, Władysław Kurowski, Grzegorz Lorek, Ewa Malik, Kazimierz Matuszny, Marek Polak, Violetta Porowska, Agnieszka Soin, Katarzyna Sójka, Robert Warwas, Marek Wesoły, Patryk Wicher, Artur Szałabawka, Elżbieta Płonka, Beata Strzałka, Adam Ołdakowski, Adam Śnieżek

Adresat: prezes Rady Ministrów

Data wpływu: 01-08-2022

Szanowny Panie Premierze,

zwracamy się z prośbą o przekazanie tej interpelacji do resortów, które mogą mieć w tym obszarze kompetencje do podjęcia działań.

Stan faktyczny:

Polska jako kraj posiadający duże zasoby leśne, prowadzący racjonalną gospodarkę leśną pozyskuje duże ilości drewna wg planowych i sanitarnych wycinek realizowanych na podstawie 10-letnich planów urządzenia lasu zatwierdzanych przez merytoryczne co do nadzoru obszaru leśnictwa ministerstwo. W ostatnich latach te ilości pozyskanego surowca oscylowały w okolicach 40 mln mpozyskanego drewna rocznie z odchyleniem powyżej tej wielkości in plus w roku 2017 w związku z usuwaniem szkód wywołanych nawałnicą w północnej części Polski (min. Bory Tucholskie). Z naszych informacji wynika że około 10-12% tego drewna (około 5 mln m3) jest wysyłane za granicę bez dalszej obróbki jako pnie, a nie tarcica. W aktualnej sytuacji geopolitycznej nawet takie zasoby jak drewno okorkowe czy odpady z tartaków w postaci zrębków czy trocin mogą być efektywnie zagospodarowane na potrzeby produkcji peletu drzewnego oraz drewna opałowego. Nadmieniamy, że w ostatnich latach wiele gospodarstw domowych, realizując działania proekologiczne, zmieniło swoje podstawowe źródła ogrzewania z kotłów opalanych paliwami kopalnymi (najczęściej były to kotły węglowe) na kotły wykorzystujące surowce odnawialne (drewno). Obecnie ceny takich paliw jak drewno opałowe czy pelet drzewny przebijają kolejne rekordowe poziomy cen, co czyni je, w ocenie osób, które się do nas zwracają z prośbą o interwencję, paliwem luksusowym, na które wielu gospodarstw domowych nie będzie stać. Dlatego też chcemy zapytać, czy w związku z ograniczeniami sprowadzania ze Wschodu komponentów biomasowych wykorzystywanych do produkcji tych paliw jest możliwość podjęcia alternatywnych działań.

Pytanie:

Czy w regulacjach krajowych i unijnych dotyczących obrotu gospodarczego (eksport drewna) można ograniczyć wywóz drewna tylko do produktów wstępnie przetworzonych do tarcicy obrzynanej w pełnym jej asortymencie (deski, bale, krawędziaki etc.)?

Uzasadnienie:

Wstępna obróbka drewna okrągłego pozwoli na sprzedaż za granicę surowca przetworzonego, którego wartość rynkowa powinna być wyższa, ponadto w kraju są utrzymywane miejsca pracy w przemyśle drzewnym, jak i odpad ze wstępnej obróbki drewna może zostać w kraju wykorzystany w celach grzewczych czy do produkcji peletu drzewnego.

Z wyrazami szacunku

Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij