Interpelacje

Interpelacja w sprawie delokalizacji urzędów centralnych

03 grudnia 2021 /
Jk 031
Odwiedź mój profil na Facebooku

Zgłaszający: Janusz Kowalski, Paweł Kukiz

Adresat: prezes Rady Ministrów

Data wpływu: 03-12-2021

Data wysłania: 08-12-2021

Interpelacja w sprawie delokalizacji urzędów centralnych.

Koncepcja delokalizacji urzędów centralnych w Polsce od lat jest przedmiotem analiz wielu ekspertów oraz ma mocne wsparcie środowisk samorządowych. Jak pokazują przykłady z innych państw, delokalizacja pomaga obniżyć koszty i zwiększyć efektywność administracji. Łagodzenie zbyt dużej koncentracji urzędów w stolicy państwa wpływa na rozwój regionalny, zwiększa bezpieczeństwo wewnętrzne przed zagrożeniami terrorystycznymi, katastrofami naturalnymi, awariami systemowymi oraz przed lobbingiem na ośrodki administracji.

W Polsce istnieje 107 urzędów centralnych, lecz tylko 14 z nich jest zlokalizowanych poza Warszawą, a co najmniej 31 urzędów centralnych potencjalnie mogłyby mieć swoją siedzibę poza stolicą. W stolicy znajduje się 87% badanych urzędów, pomimo że zamieszkuje ją około 8,5% mieszkańców kraju. Świadczy to o nieproporcjonalnym wzmacnianiu roli osadniczej stolicy w stosunku do innych ośrodków (dane z Raportu ws. deglomeracji i delokalizacji urzędów centralnych w Polsce Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z 2019 r.).

Z perspektywy rozwoju funkcji metropolitalnych przeniesienie urzędu centralnego automatycznie tworzy powiązania krajowe z innymi miastami i tworzy potencjał do powstania ważniejszego ośrodka i regionu. Jak pokazuje przykład choćby Nysy w województwie opolskim, gdzie powstało Centrum Mandatowe Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, delokalizacja wywołuje szereg pozytywnych efektów społeczno-gospodarczych zarówno dla miasta, jak i całego regionu. Podstawową korzyścią jest zwiększenie zatrudnienia, ale także wzrost konkurencyjności na rynku pracy, odmłodzenie struktury demograficznej, napływ specjalistów do regionu czy podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Podczas naszego wspólnego spotkania w innym mieście Opolszczyzny – Prudniku rozmawialiśmy z burmistrzem Grzegorzem Zawiślakiem o koncepcji delokalizacji i związanymi z nią korzyściami. Dla Prudnika przeniesienie bądź otwarcie nowego urzędu dałoby pozytywny impuls do rozwoju dla miasta oraz całego regionu.

Dlatego rekomendujemy opracowanie rządowego programu wsparcia rozwoju miast powiatowych oraz zwracamy się z pytaniem: Czy rząd ma w planach w najbliższym czasie przyjęcie rozwiązania systemowego w powyższym zakresie oraz czy miasto Prudnik mogłoby pilotażowo wziąć udział w programie?

Odpowiedź

Odpowiadający: Mariusz Golecki – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Data wpływu: 30-12-2021


przedłużenie terminu odpowiedzi


Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij