Interpelacje

Interpelacja w sprawie dyskryminacji w wymiarze fiskalnym obywateli Pawła i Marzeny Zakrzewskich

10 czerwca 2020 /
Jk 038
Odwiedź mój profil na Facebooku

Zgłaszający:

Waldemar Andzel, Anna Dąbrowska-Banaszek, Barbara Dziuk, Andrzej Gawron, Lech Kołakowski, Janusz Kowalski, Krzysztof Janusz Kozik, Anna Kwiecień, Jerzy Małecki, Beata Mateusiak-Pielucha, Kazimierz Matuszny, Wojciech Murdzek, Waldemar Olejniczak, Piotr Polak, Tomasz Rzymkowski, Sławomir Skwarek, Krzysztof Szulowski, Ewa Szymańska, Marek Wesoły, Tadeusz Woźniak

Adresat: minister finansów

Data wpływu: 10-06-2020

Data wysłania: 17-06-2020

Interpelacja w sprawie dyskryminacji w wymiarze fiskalnym obywateli Pawła i Marzeny Zakrzewskich.

Łomża, dnia 8.06.2020 r.

Z treści interpelacji nr: 29790, 30556, 31344, 32657, 33749, 33910, 31157, 31402, 31881, 32860, 33528, 33765, 33473, 27976, 32205, 31081, 31126, 9010, 16556, 9143 posłów na Sejm RP VIII kadencji, interpelacji nr: 6284, 1803, 5682, 336, 6849, 3325, 907, 5366, 3213 i 249 posłów na Sejm RP IX kadencji, oświadczeń senatorów, interwencji rzecznika praw obywatelskich, Najwyższej Izby Kontroli, osób prawnych i fizycznych wyłania się fakt dyskryminacyjnych działań Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego wobec twórców nurtu edukacji spersonalizowanej i demokratycznej – Pawła i Marzeny Zakrzewskich. W uzasadnieniach dotychczasowych rozstrzygnięć sądów w przedmiotowych sprawach (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o sygn. akt: III SA/WA 896/17, III SA/WA 958/17, III SA/WA 2767/19, III SA/WA 2762/19, III SA/WA 2763/19, III SA/WA 2742/19, III SA/WA 2741/19, III SA/WA 2760/19, III SA/WA 2766/19, III SA/WA 2769/19, III SA/WA 2765/19, III SA/WA 2764/19, III SA/WA 2768/19, III SA/WA 2761/19; Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie o sygn. akt: I SA/Lu 770/19, I SA/Lu 771/19, I SA/Lu 772/19, I SA/Lu 773/19, I SA/Lu 774/19, I SA/Lu 775/19, I SA/Lu 776/19, I SA/Lu 777/19; Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim o sygn. akt: II Kp 9/20, Kp 10/20) możemy znaleźć potwierdzenia sygnalizowanych wcześniej nadużyć organu wobec ww. obywateli. Ponadto sądy wielokrotnie potwierdzały prawne stanowisko państwa Zakrzewskich, a dalsze eskalowanie działań ze strony funkcjonariuszy wyczerpuje znamiona represji i łamania praw człowieka.

Wobec powyższego prosimy o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Który konkretnie z funkcjonariuszy legitymizuje dalsze działania LUCS wobec pokrzywdzonych?
  2. Czy ministerstwo podjęło przewidziane prawem instytucjonalne działania, aby chronić Pawła i Marzenę Zakrzewskich przed nadużyciami ze strony podległych mu urzędników?
  3. W jaki sposób ministerstwo planuje rozwiązać wytworzoną dramatyczną sytuację ww. obywateli i w jakiej perspektywie czasu przewiduje końcowy efekt podjętych działań?

Z poważaniem

Lech Antoni Kołakowski
Poseł na Sejm RP

Odpowiedź

Odpowiadający: Piotr Dziedzic – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów

Data wpływu: 29-06-2020


Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij