Interpelacje

Interpelacja w sprawie promowania ideologii LGBT na polskich uczelniach

29 czerwca 2022 /
Jk 007 940X626 4

Zgłaszający: Janusz Kowalski

Adresat: minister edukacji i nauki

Data wpływu: 27-06-2022

Jesteśmy świadkami rosnącego swoistej inwazji środowisk LGBT na społeczność akademicką. Wyznawcy ideologii LGBT, wspierani organizacyjnie i finansowo przez liczne korporacje, NGO’s, przenikają do młodzieży akademickiej z fałszywym przekazem stawiającym Polskę jako państwo rzekomo dopuszczające się dyskryminacji ze względu na orientacje seksualną. Z przykrością dowiedziałem się, że te antypaństwowe działania wspiera personel uczelni. Na Uniwersytecie Opolskim osoba zatrudniona na stanowisku pełnomocnika rektora ds. równego traktowania otwarcie stanęła w obronie organizatorów warsztatów nt.  „metod prowadzenia akcji i kampanii na rzecz społeczności LGBT” (cytat z prasy regionalnej), których działalność spotkała się ze słuszną krytyką opolskich  środowisk patriotycznych.

Obawiam się, że opolska uczelnia nie jest jedyną, w której funkcjonuje tego typu stanowisko. Osobiście uważam, że w dobie rozpowszechnionego mobbingu, łamania praw pracowniczych, poniżania pracowników przez przełożonych dbanie o równe traktowanie jest niejako obowiązkiem każdej dobrze zarządzanej organizacji. Pełniąc ważne funkcje zarządcze w samorządzie i spółkach skarbu państwa dbałem, aby wyżej opisane patologie nie występowały a w przypadkach ich wykrycia stanowczo domagałem się ukarania winnych.Problem nierównego traktowania niewątpliwie istnieje – casus znanego dziennikarza, zwolnionego ostatnio przez niemiecki koncern medialny jest wyjątkowo odrażającym tego dowodem. Niemniej jednak, pod pretekstem walki z nierównościami, nie może dokonywać się promocja ideologii LGBT.

W związku z powyższym, proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Ile osób zatrudnionych jest na stanowiskach ds. równego traktowania na polskich uczelniach publicznych i prywatnych?
  2. Czy w/w stanowiska pracy są finansowane ze środków publicznych przekazywanych uczelniom wyższym a jeżeli tak, to na jakiej podstawie prawnej?
  3. Czy działania na rzecz promocji ideologii LGBT, wobec braku rzetelnie udokumentowanych przypadków dyskryminacji ze względu na orientację seksualną wyczerpują znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w rozumieniu art. 9a pkt 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Jeżeli tak, proszę o podanie liczby przypadków, które wstąpiły w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 maja 2022 roku.
  4. Czy w przeszłości były podejmowane kontrole działalności osób zatrudnionych na stanowiskach ds. równego traktowania na polskich uczelniach publicznych i prywatnych? Jeśli tak, to ile było takich kontroli i jakie postanowienia pokontrolne zostały sformułowane?
Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij