Interpelacje

Interpelacja w sprawie rozbudowy drogi krajowej nr 45 na odcinku Opole-Zawada wraz z budową obwodnicy m. Zawada

16 kwietnia 2022 /
Janusz Kowalski Plik Dla Mediow 4 3 1300X865 1

Zgłaszający: Janusz Kowalski

Data wpływu: 16-04-2022

W związku z przekazanymi mi informacjami przez mieszkańców gminy Łubniany w województwie opolskim poprzez radną gminy Łubniany Annę Patelską nt. możliwości naruszenia interesu publicznego przy wyborze wariantu rozbudowy drogi nr 45 zwracam się do Pana Ministra z interpelacją w poniższej sprawie.

592 osoby złożyły wniosek zbiorowy i zaproponowały wariant najbardziej korzystny dla mieszkańców sołectw: Zawada, Luboszyce, Kępa – czyli miejscowości gmin Turawa oraz gminy Łubniany. Radna Anna Patelska wskazuje również, że do GDDKiA wpłynęły odrębne wnioski w tej sprawie od mieszkańców.

Dlaczego nie bierze się pod uwagę wykorzystania fragmentu wariantu nr 3, w którym nie ma konieczności wyburzeń domów określonego w studium korytarzowym, czyli ujętym w MPZP gmina Turawa, wsi Zawada obowiązującym od 2013 r. (uchwała Rady Gminy Turawa XXII/138/2013) i połączenia wariantu nr 3 z nowo zaproponowanym wariantem nr 9, który jest propozycją mieszkańców składających do GDDKiA w Opolu wniosek (załącznik)?

Mieszkańcy wskazują, że najbardziej korzystne rozwiązanie to jest połączenie DK 45 poprzez zaplanowany już w 2005 r. w MPZP gminy Turawa sołectwa Zawada węzeł DK 46 na wysokości obecnego Centrum Handlowego Turawa Park (uchwała Rady Gminy Turawa nr XXIX/236/2005), zgodnie z proponowanym, poglądowym przebiegiem drogi, nazwanym wariantem 9 – oznaczonym na załączniku graficznym (załącznik) oraz w kierunku terenów mMiasta Opola i dalej już w Opolu, zgodnie z MPZP „Gosławice IV” z 2019 r. (uchwała Rady Miasta nr XVII/355/19) do alei Witosa.

Propozycja mieszkańców, którzy złożyli wniosek zbiorowy, aby połączyć wariant nr 3 z proponowanym we wniosku wariantem nr 9 jest najbardziej korzystna i rozładuje korki, które tworzą się na granicy Opola i Zawady i dzięki takiemu nowemu rozwiązaniu kierowcom umożliwi się bezkolizyjny wjazd do Opola oraz w kierunku Wrocławia, Gliwic i Częstochowy. Rozwiązanie z uwzględnieniem połączenia wariantu nr 3 i nr 9 to również zwiększenie bezpieczeństwa komunikacyjnego w okolicy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego (al. Witosa) i bezkolizyjne skomunikowanie opolskich dzielnic: Gosławice i Kolonia Gosławicka z niedostępnymi kierunkami, których obecnie brak (w kierunku Turawy, Gminy Łubniany, Wróblina). Ponadto na terenie gminy Turawa zlokalizowane jest duże centrum handlowe i, jak wiadomo, jego funkcjonalność nie jest w pełni wykorzystywana – właśnie przez brak wyjazdu z CH w kierunku gminy Turawa, gminy Łubniany, w kierunku Wrocławia i centrum Opola. Jak podkreślają we wniosku mieszkańcy, połączenie wariantu nr 9 i nr 3 (który szczegółowo przedstawia załączony wniosek), będzie korzystne dla mieszkańców Zawady posiadających domy przy obecnej DK 45, ponieważ ruch w kierunku Turawy i Kluczborka odbywać się będzie nowym, przyjaznym korytarzem drogowym, z pominięciem ul. Oleskiej.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie: Czy Ministerstwo Infrastruktury rozważy rozbudowę DK 45 z uwzględnieniem nowo zaproponowanego wariantu nr 9 i wykorzystaniem opracowanego wcześniej wariantu nr 3 – jako spełniającego oczekiwania społeczne oraz leżącego w zakresie interesu publicznego?

Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij