Interpelacje

Interpelacja w sprawie ziemi dla polskich rolników indywidualnych

05 lipca 2022 /

5 lipca złożyłem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka interpelację w sprawie wprowadzenia w życie z dniem 8 czerwca 2022 r. przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wyjątkowo niekorzystnego dla rolników indywidualnych Zarządzenia nr 74/2022/Z zmieniające obowiązujące w KOWR zasady wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Zgłaszający: Janusz Kowalski

Adresat: minister rolnictwa i rozwoju wsi

Data wpływu: 05-07-2022

W dniu 8 czerwca 2022 r. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Pan Waldemar Humięcki Zarządzeniem nr 74/2022/Z wprowadził zmiany w dotychczas obowiązujących zasadach w zakresie sposobu wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W/w Zarządzenie wprowadziło m.in. zapisy:

1. „Pisemna zgoda Dyrektora Generalnego KOWR lub Zastępcy Dyrektora Generalnego kierującego Pionem Gospodarowania Nieruchomościami wymagana jest, gdy ma nastąpić zmiana umowy dzierżawy nieruchomości rolnej o powierzchni powyżej 100 ha, w części dotyczącej:

a.) zmiany terminu obowiązywania umowy dzierżawy, w przypadku wydłużenia umowy dzierżawy na okres krótszy niż 8 lat lub na okres dłuższy niż 12 lat,”

2. „…Umowa dzierżawy może być przedłużona na okres od 8 do 12 lat ….”

Zawarte w Zarządzeniu zmiany zniosły do niedawna obowiązujący w KOWR podział na:

– dzierżawca jest osobą prowadzącą gospodarstwo rodzinne w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego–rolnik indywidualny, 

– dzierżawca nie jest osobą prowadzącą gospodarstwo rodzinne w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego. 

Zapisy zmieniające w praktyce oznaczają zniesienie w przepisach wewnętrznych KOWR, pojęcia osoby prowadzącej gospodarstwo rodzinne w myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, czyli tzw. rolnika indywidualnego, co jest sprzeczne z Konstytucją RP i obowiązującymi ustawami w tym zakresie. Podjęta decyzja przez Pana Waldemara Humięckiego Dyrektora Generalnego KOWR tym bardziej jest niezrozumiała, gdyż sztandarowym hasłem programowym Zjednoczonej Prawicy i Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jest wzmacnianie gospodarstw rodzinnych. Dodatkowo zapisy w nowym Zarządzeniu mogą mieć charakter korupcjogenny poprzez umożliwienie dyrektorom Oddziału Terenowego KOWR autonomiczne i subiektywne podejmowanie decyzji przy przedłużaniu umów dzierżaw wszystkim dzierżawcą bez względu na to czy są tzw. rolnikami indywidualnym, czy osobami prawnymi posiadającymi na własność, w dzierżawie lub wieczystym użytkowaniu powyżej 300 ha, dowolny areał gruntów rolnych na okres od 8 do 12 lat bez zgody Dyrektora Generalnego KOWR w Warszawie!

Reasumując – wprowadzone nowe zasady przedłużania umów nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez Dyrektora KOWR:

– są krzywdzące dla osób prowadzących gospodarstwa rodzinne w związku z zagrożeniem możliwości ich powiększenia, 

– mogą mieć charakter korupcjogenny,

– budzą wątpliwości, co do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

W związku z powyższym kieruję do Pana Ministra następujące pytania:

1. Czy posiadał Pan lub inna osoba ze ścisłego kierownictwa MRiRW wiedzę o zamiarze wprowadzenia Zarządzenia nr 74/2022/Z z dnia 08 czerwca 2022 r. Dyrektora KOWR?

2. Jakie jest uzasadnienie merytoryczne do wprowadzonych zapisów w Zarządzeniu nr 74/2022/Z z dnia 08 czerwca 2022 r. Dyrektora KOWR?

3. Kto z Pionu Gospodarowania Nieruchomościami KOWR opracowywał i nadzorował wdrożenie Zarządzenia nr 74/2022/Z z dnia 08 czerwca 2022 r. Dyrektora KOWR? Proszę o podanie imienia i nazwiska.

4. Czy w Pana opinii wdrożone przez KOWR Zarządzenie nr 74/2022/Z z dnia 08 czerwca 2022 r. Dyrektora KOWR sprzyjać będzie dalszemu rozwojowi gospodarstw rodzinnych?

5.Czy KOWR posiada opracowane procedury antykorupcyjne dotyczące przedłużaniu umów dzierżaw?

6. Czy w Pionie Gospodarowania Nieruchomościami KOWR na stanowiskach kierowniczych zatrudnione są osoby:

– powiązane z PO, PSL, SLD (parlamentarzyści, byli parlamentarzyści, radni, byli radni z ramienia tych partii), 

– byli funkcyjni pracownicy w Agencji Nieruchomości Rolnej,

– osoby w stosunku, do których toczy się jakiekolwiek postępowanie prowadzone przez służby specjalne, organy ścigania, itp.

7. Czy wiadomo Panu Ministrowi o jakichkolwiek powiązaniach biznesowych, towarzyskich, osób zajmujących stanowiska kierownicze w Pionie Gospodarowania Nieruchomościami KOWR z właścicielami podmiotów będących dzierżawcami nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa?

8. Czy zamierza Pan Minister podjąć działania w celu zniesienia wdrożonego Zarządzenie nr 74/2022/Z z dnia 08 czerwca 2022 r. Dyrektora KOWR?


Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij