Interpelacje

Interpelacja w sprawie wprowadzenia zasad regulujących przekraczanie przez rolników granicy z Republiką Czeską w celu wykonywania prac polowych w okresie pandemii koronawirusa

20 kwietnia 2020 /
Jk 007 940X626Bezp 1

Zgłaszający: Janusz Kowalski

Adresat: minister spraw wewnętrznych i administracji

Data wpływu: 27-03-2020

Data wysłania: 06-04-2020

Interpelacja w sprawie wprowadzenia zasad regulujących przekraczanie przez rolników granicy z Republiką Czeską w celu wykonywania prac polowych w okresie pandemii koronawirusa

W związku z informacjami przekazanymi mi przez Opolską Radę Wojewódzką NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” zwracam się do Pana Ministra z prośbą o pilną interwencję w celu wprowadzenia regulacji umożliwiających rolnikom polskim, posiadającym ziemię rolną w formie własności lub dzierżawy na terytorium Republiki Czeskiej, przekraczanie granicy RP·w porozumieniu ze stroną czeską. Za przykład mogą posłużyć wprowadzone przez rząd czeski regulacje przekraczania przez rolników, granic z Austrią i Niemcami w okresie pandemii koronawirusa. Ze względu na analogiczną trudną sytuację polskich rolników zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie:

Czy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji może podjąć działania umożliwiające polskim rolnikom przekraczanie granicy z Republiką Czeską – w okresie pandemii koronawirusa – w celu podejmowania pilnych prac polowych na posiadanej przez nich ziemi znajdującej się na terytorium Republiki Czeskiej?

Odpowiadający: Bartosz Grodecki – Podsekretarz Stanu (MSWiA)

Data wpływu: 20-04-2020

Źródło na stronie Sejmu RP:

Interpelacja w sprawie wprowadzenia zasad regulujących przekraczanie przez rolników granicy z Republiką Czeską
w celu wykonywania prac polowych w okresie pandemii koronawirusa

Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij