Interpelacje

Interpelacja w sprawie zmiany statusu obwodnicy Kluczborka z drogi gminnej na drogę krajową

29 czerwca 2020 /
Jk 007 940X626Bezp 1
Odwiedź mój profil Facebooku

Zgłaszający: Janusz Kowalski

Adresat: minister infrastruktury

Data wpływu: 23-04-2020

Data wysłania: 30-04-2020

Interpelacja w sprawie zmiany statusu obwodnicy Kluczborka z drogi gminnej na drogę krajową

Podczas prowadzenia konsultacji społecznych, jakie odbywam z mieszkańcami gminy Kluczbork, uzyskałem informację o wątpliwościach mieszkańców związanymi ze zmianą statusu drogi gminnej „obwodnica Kluczborka” na drogę krajową. 

Zainteresowani, powołując się na treść Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – wskazują na potencjalne narażenie Skarbu Państwa na dodatkowe i niepotrzebne koszty finansowe, powstałe w przypadku przejęcia rzeczonego odcinka drogi przez GDDKiA. Mieszkańcy gminy Kluczbork poinformowali mnie, że istnieje uzasadnione podejrzenie wykorzystywania materiałów gorszej jakości przy budowach/przebudowach w/w inwestycji. Ponadto, jeżeli „obwodnica Kluczborka” stanie się drogą krajową, istnieje duże prawdopodobieństwo, że spowoduje to wzrost ruchu pojazdów ciężarowych, które ze względu na swój tonaż przyczynią się do powiększenia istniejących zniszczeń oraz powstania nowych. W konsekwencji, doprowadzi to do zamknięcia drogi w celu gruntownego remontu i przebudowy. W związku z czym, inwestycja ta kosztowałaby tyle samo co wybudowanie nowej drogi o podobnej długości, co w konsekwencji może narazić skarb państwa na niepotrzebne i nieuzasadnione koszty finansowe.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytania: czy Ministerstwo Infrastruktury przeanalizuje zasadność zmiany statusu „obwodnicy Kluczbork” z drogi gminnej na drogę krajową oraz czy przejęcie rzeczonego odcinka drogi przez GDDKiA narazi Skarb Państwa na niepotrzebne, dodatkowe koszty finansowe?

Odpowiedź:

Odpowiadający: Rafał Weber – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Data wpływu: 29-06-2020

Źródło na stronie Sejmu RP:

Interpelacja w sprawie zmiany statusu obwodnicy Kluczborka z drogi gminnej na drogę krajową

Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij