Interpelacje

Interpelacja w sprawie lokalizacji nowego węzła autostrady A4 w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O Niemodlin-Lewin Brzeski

15 września 2020 /
Janusz Kowalski6
Odwiedź mój profil Facebooku

Zgłaszający: Janusz Kowalski

Adresat: prezes Rady Ministrów

Data wpływu: 14-08-2020

Data wysłania: 19-08-2020

Interpelacja w sprawie lokalizacji nowego węzła autostrady A4 w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O Niemodlin-Lewin Brzeski

Szanowny Panie Ministrze,

W obliczu zmian demograficznych, jakich doświadcza województwo opolskie, związanych ze starzeniem się społeczeństwa, a także emigracją zarobkową, należy stwarzać jak najlepsze warunki do inwestowania, zamieszkania oraz rozwoju zawodowego mieszkańców Opolszczyzny. Brak wystarczająco rozwiniętej infrastruktury w zakresie powiązań transportowych, utrudnia mieszkańcom gmin Niemodlin, Lewin Brzeski oraz Popielów dostęp do rynków pracy, dóbr i usług, a także ogranicza możliwości rozwoju.

Na terenie gminy Lewin Brzeski istnieje Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”, jednak brak węzła autostradowego nie pozwala w pełni wykorzystać możliwości i potencjału, który oferuje Podstrefa dla inwestorów. Ujęcie w planach rozbudowy autostrady A4 nowego węzła w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski poprawiłoby możliwości inwestycyjne na w/w terenie.

Stworzenie efektywnego i zintegrowanego systemu transportowego z wykorzystaniem potencjału, jaki ze sobą niesie Aglomeracja Opolska w korelacji ze zlokalizowaną na styku gmin Lewin Brzeski i Niemodlin autostradą A4, pozwoli na rozprzestrzenienie się procesów rozwojowych oraz zapewni spójność przestrzenną dla korytarza transportowego na terenie całego województwa opolskiego.

Dodatkowo wnioskowany węzeł autostradowy pozwoli w pełni wykorzystać dostęp do terenów rekreacyjnych znajdujących się na terenie gminy Lewin Brzeski, które w większości zostały wykupione przez mieszkańców województwa śląskiego i dolnośląskiego.

Mając na uwadze korzyści wynikające z powstania w/w odcinka infrastruktury drogowej, zwracam się z prośbą
o odpowiedź na pytanie:

Czy Ministerstwo Infrastruktury uwzględni w planach rozbudowy autostrady A4 o 3 pas, węzeł w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O Niemodlin – Lewin Brzeski, przy przecięciu autostrady A4 i drogi powiatowej 1508 O?

Odpowiedź:

Odpowiadający: Rafał Weber – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Data wpływu: 15-09-2020

Źródło na stronie Sejmu RP:

Interpelacja w sprawie lokalizacji nowego węzła autostrady A4 w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O Niemodlin-Lewin Brzeski


Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij