Interpelacje

Interpelacja w sprawie wyboru wariantu budowy drogi S11 (obwodnicy Byczyny)

29 kwietnia 2020 /
Jk 007 940X626Bezp 1
Odwiedź mój profil Facebooku

Zgłaszający: Janusz Kowalski

Adresat: minister edukacji narodowej

Data wpływu: 06-04-2020

Data wysłania: 06-04-2020

W związku z przekazanymi mi informacjami przez mieszkańców województwa opolskiego – w tym przez radnego sejmiku wojewódzkiego pana Jerzego Niedźwieckiego – o możliwym naruszeniu interesu publicznego, przy wyborze wariantu budowy drogi S11, zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą/wnioskiem o merytoryczną interwencję w poniższej sprawie.

Sołtysi następujących wsi: Siemianice, Chróścin, Jaśkowice w imieniu mieszkańców podnoszą szereg argumentów, które wydają się być uzasadnione:

1. Dlaczego wariant przebiegu drogi określony już 20 lat temu (oznaczony jako wariant W1) nagle okazuje się mniej korzystny w stosunku do wariantu W2B, który zakłada realizację inwestycji na terenach bagnistych?

2. Dlaczego pomijana jest kwestia badań archeologicznych na historycznym terenie pola bitwy pod Byczyną? Badania archeologiczne mają zostać podjęte dopiero po zatwierdzeniu wariantu W2B.

Ponadto mieszkańcy wskazują, że wybrany wariant jest sprzeczny z planowaną inwestycją przez Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną “Invest-Park” sp. z o.o. (dalej: WSSE) o powierzchni ok. 120 ha. Wybrany wariant nie przewiduje dojazdu do inwestycji WSSE, co wiąże się z koniecznością budowy specjalnej drogi gminnej. Wybrany wariant W2B uniemożliwia wykorzystanie obecnej infrastruktury kolejowej i zjazdu z planowanego ronda w Roszkowicach, co spowoduje, że ruch będzie odbywał się przez Byczynę, a to będzie bardzo uciążliwe dla mieszkańców.

Dodatkowo zastrzeżenia mieszkańców ww. miejscowości budzi analiza wielokryterialna, przedstawiana przez firmę Trakt oraz GDDKiA w Opolu, wskazując za główny czynnik wyboru wariantu W2B kryterium społeczne (mniej protestów mieszkańców wobec tego wariantu niż wariantu W1). Wariant W2B koliduje ze szkołą oraz tworzy zbędny węzeł w Siemianicach. Przebieg drogi S11 w wariancie W2B narusza planowaną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec lokalizację zbiornika „Posada-Gola” ujętego w Wojewódzkim Programie Małej Retencji dla województwa łódzkiego (obiekt ten ma bardzo duże znaczenie w zmniejszaniu skutków suszy jakie nasilają się w ostatnich latach, także w tym regionie). Sołtysi zwracają się z apelem o zorganizowanie spotkania z ekspertami przy udziale Ministerstwa Infrastruktury, podczas którego wykażą wady wariantu W2B (który to jest niedoszacowany finansowo, co spowoduje drastyczny wzrost kosztów inwestycji). Za wariantem W1 opowiadają się także mieszkańcy gminy Kluczbork, ponieważ wybór tego właśnie wariantu rozwiązuje problem „węzła Kluczbork”.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o odpowiedź na pytanie: czy Ministerstwo Infrastruktury może ponownie rozważyć powrót do wariantu W1, w ramach inwestycji budowy drogi S11 (obwodnicy Byczyny), jako spełniającego oczekiwania społeczne oraz leżącego w zakresie interesu publicznego?

Odpowiedź:

Odpowiadający: Rafał Weber – sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Data wpływu: 28-04-2020

Źródło na stronie Sejmu RP:

Interpelacja w sprawie wyboru wariantu budowy drogi S11 (obwodnicy Byczyny)


Udostępnij na social media

Porozmawiajmy

Janusz Kowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij