Interpelacje

Więcej
29 października 2020 / Interpelacje

Interpelacja w sprawie zmiany systemu finansowania Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie – Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego

Zgłaszający: Janusz Kowalski Adresat: minister klimatu i środowiska Data wpływu: 08-10-2020 Data wysłania: 16-10-2020 Interpelacja w sprawie zmiany systemu finansowania Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie – Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego Szanowny Panie Ministrze, Dzięki wsparciu śp. Prezydenta RP prof. Lecha […]

Więcej
26 października 2020 / Interpelacje

Interpelacja w sprawie zakwalifikowania produkcji cementu oraz produkcji wapna do sektorów, którym wg wytycznych UE można udzielić pomocy państwa na pokrycie kosztów pośrednich emisji dwutlenku węgla w postaci rekompensat wzrostu cen energii elektrycznej

Zgłaszający: Janusz Kowalski Adresat: prezes Rady Ministrów Data wpływu: 05-08-2020 Data wysłania: 13-08-2020 Interpelacja w sprawie zakwalifikowania produkcji cementu oraz produkcji wapna do sektorów, którym wg wytycznych UE można udzielić pomocy państwa na pokrycie kosztów pośrednich emisji dwutlenku […]

Więcej
29 września 2020 / Interpelacje

Interpelacja w sprawie odrzucenia, a w konsekwencji nieuwzględnienia na liście wybranych projektów z dnia 24 lipca 2020 r. wniosków sześciu polskich samorządów o uzyskanie grantów na realizację projektów w ramach programu „Europa dla obywateli” – projekt „Partnerstwo miast”, z uwagi na przyjęcie przez nie uchwał o „strefach wolnych od LGBT” czy „prawach rodzin” przez unijną Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)

Zgłaszający: Janusz Kowalski Adresat: prezes Rady Ministrów Data wpływu: 30-07-2020 Data wysłania: 06-08-2020 Interpelacja w sprawie odrzucenia, a w konsekwencji nieuwzględnienia na liście wybranych projektów z dnia 24 lipca 2020 r. wniosków sześciu polskich samorządów o uzyskanie grantów na realizację […]

Więcej
20 kwietnia 2020 / Interpelacje

Interpelacja w sprawie wprowadzenia zasad regulujących przekraczanie przez rolników granicy z Republiką Czeską w celu wykonywania prac polowych w okresie pandemii koronawirusa

Zgłaszający: Janusz Kowalski Adresat: minister spraw wewnętrznych i administracji Data wpływu: 27-03-2020 Data wysłania: 06-04-2020 Interpelacja w sprawie wprowadzenia zasad regulujących przekraczanie przez rolników granicy z Republiką Czeską w celu wykonywania prac polowych w okresie pandemii koronawirusa W związku […]

Więcej
17 kwietnia 2020 / Interpelacje

Interpelacja w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych poprzez wprowadzenie możliwości wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych w postaci zaliczek kwartalnych

Zgłaszający: Janusz Kowalski Adresat: minister rozwoju Data wpływu: 02-04-2020 Data wysłania: 07-04-2020 Interpelacja w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych poprzez wprowadzenie możliwości wypłaty rekompensat dla […]

Więcej
20 grudnia 2019 / Interpelacje

Interpelacja w sprawie współprowadzenia Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny (oddziału Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu) i ochrony jego misji historycznej polegającej na upamiętnianiu polskiego zrywu powstańczego i walki o polskość ziem Śląska

Zgłaszający: Janusz Kowalski Adresat: minister kultury i dziedzictwa narodowego Data wpływu: 20-12-2019 Data wysłania: 02-01-2020 W związku z niepokojącymi informacjami dochodzącymi od roku z Muzeum Śląska Opolskiego i ostatnimi działaniami jej dyrekcji związanymi z zamknięciem […]

Janusz Kowalski Więcej
09 grudnia 2019 / Interpelacje

Interpelacja do ministra edukacji narodowej w sprawie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019

Zgłaszający: Janusz Kowalski Adresat: minister edukacji narodowej Data wpływu: 09-12-2019 Data wysłania: 19-12-2019 Szanowny Panie Ministrze! Zmiany wprowadzone w życie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającym […]

1 2 3

Porozmawiajmy

januszkowalski informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
zamknij